Forside Tillæg Vedtaget Tillæg nr 3 - Biogasanlæg Vrå
 

Tillæg nr 3 - Biogasanlæg Vrå

Status Vedtaget 
KOMPLAN_ID 2214193 
Plannavn Tillæg nr 3 - Biogasanlæg Vrå 
plannr Tillæg nr 3 
Dato for offentliggørelse af forslag 20. december 2013 
Dato for vedtagelse 24. april 2014 
Dato for ikrafttræden 2. maj 2014 
Høring start 20. december 2013 
Høring slut 17. februar 2014 
Formål

Med dette kommuneplantillæg etableres det nødvendige plangrundlag for etablering af et biogasanlæg nordøst for Vrå. Plangrundlaget udgøres også af rammeområde 900.3160.88 og lokalplan 900.3160-L03, som er vedtaget 2012.

Samtidig med den offentlige høring af dette kommuneplantillæg sendes lokalplan 900.3160-L03a (tillæg til lokalplan 900.3160-L03a) i offentlig høring. Denne lokalplan vil også være en del af plangrundlaget for et biogasanlæg.

Kommuneplantillægget har været offentligt fremlagt som tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2009. Efterfølgende har Byrådet vedtaget Kommuneplan 2013 og ophævet Kommuneplan 2009. Derfor har dette tillæg fået nyt nr. og betegnes nu som tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013.

 
Indhold

Der fastlægges en ny retningslinje, da der er tale om et VVM-pligtigt anlæg. Retningslinjen fastlægger i overensstemmelse med planlovens regler for VVM-redegørelse anlæggets beliggenhed og udformning.

Med den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget indarbejdes det i Kommuneplan 2013.

 
Retningslinje

Retningslinje 5.29
Der udlægges område til biogasanlæg nordøst for Vrå med følgende retningslinjer om beliggenheden og udformningen af anlægget: 

 • Adgang fra offentlig vej til området skal ske fra et femte ben i
 • rundkørslen Ålborgvej/Vrå vej/Vrejlev Klostervej 
 • Der skal etableres et min. 5,0 m bredt plantebælte omkring biogasanlægget. 
 • Der skal etableres en afskærmende vold på mellem 1,5 m og 2,0 m omkring biogasanlægget. 
 • Udvendige bygningssider, tage og anlæg på biogasanlægget skal udføres i en grå nuance inden for følgende:
  • NCS: S-0500-N - S-5500-N
  • RAL: RAL 7035 - RAL 7040, RAL 7042, RAL 9002 og RAL 9018
  • Beton i dets naturlige farve 
 • Skorstene skal udføres i RAL 9018 eller tilsvarende.

Områdets afgrænsning fremgår af kortet herunder: 

 

Redegørelse til retningslinje 5.29
Med retningslinjen fastlægges i overensstemmelse med Planlovens § 11g retningslinje om beliggenheden og udformningen af anlægget med henblik på tilhørende redegørelse (VVM-pligt).

Retningslinjen sikrer, at der i en lokalplan for området fastlægges bestemmelser om etablering af vold og beplantning omkring biogasanlægget, bestemmelser om farver inden for nærmere definerede farvekoder og bestemmelse om vejadgangen til området.

 
Miljøvurdering

Der er udarbejdet miljørapport, hvori de miljømæssige konsekvenser ved etablering af et biogasanlæg er belyst bl.a. i forhold til landskab, kulturmiljø, grundvand, trafik, lugt og støj. Biogasanlægget visuelle effekt er belyst med 5 visualiseringer.

 
Vedhæftning pdf samlet_tillaeg_medd_vvm_til_plandk.pdf (8452 KB)