Forside Tillæg Vedtaget Tillæg nr 30 - Centerområde ved Torvet i Løkken
 

Tillæg nr 30 - Centerområde ved Torvet i Løkken

Status Vedtaget 
KOMPLAN_ID 2214193 
Plannavn Tillæg nr 30 - Centerområde ved Torvet i Løkken 
plannr Tillæg nr 30 
Dato for offentliggørelse af forslag 30. januar 2015 
Dato for vedtagelse 30. april 2015 
Dato for ikrafttræden 8. maj 2015 
Høring start 30. januar 2015 
Høring slut 27. marts 2015 
Formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 600.4110-L08 for Centerområde ved Torvet i Løkken.

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen.

Formålet med kommuneplantillægget er at etablere det nødvendige plangrundlag for realisering af et centerområde med mulighed for serveringsvirksomhed. Gennem kommuneplantillægget fastlægges planområdets anvendelse til boligformål, liberale erhverv, hotel- og restaurationsvirksomhed, off. formål samt butikker.

 
Indhold

Området i dag
Planområdet, som er ca. 2 ha, ligger centralt i Løkken med Torvet samt del af Sdr. Strandvej, Søndergade, Nørregade, Vrenstedvej og Møstingsvej. Området er også centerområde i dag, men der er ikke mulighed for etablering af serveringsvirksomhed.

De nuværende rammebestemmelser
Planområdet er en del af rammeområde 600.4110.25, 600.4110.30 og 600.4110.32, der udlægger området til centerformål.

De fremtidige rammebestemmelser
Gennem kommuneplantillægget ændres planområdets rammebestemmelser, således serveringsvirksomhed bliver en del af anvendelsen. Der ændres ikke andet i rammerne.

Gennem kommuneplantillægget overføres den del af planområdet, som ligger i rammeområde 600.4110.25 til rammeområde 600.4110.32. Afgrænsningen af rammeområde 600.4110.30 forbliver uændret.

 
Retningslinje

Kommuneplantillægget indeholder ingen retningslinjer.

 
Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til (Lov om miljøvurdering af planer og programmer) og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Begrundelserne herfor er:

Planen er ikke omfattet af lovens bilag 3 eller 4 (§ 3, stk. 1, nr. 1).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 3, stk. 1, nr. 3), fordi:

  • planområdet er et bebygget området, og planens væsentligste indhold er at give mulighed for etablering af serveringsvirksomhed.

Planen antages heller ikke at have en væsentlig påvirkning på et naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 3, stk.1, nr. 2).

 
Vedhæftning pdf tillaeg_nr_30_centeromraade_torvet_loekken_vedtaget.pdf (183 KB) 

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: