Tillæg

 

Kommuneplantillæg udarbejdes eksempelvis, når et givet anlæg ikke kan afvente indarbejdelse i kommuneplanen i forbindelse med en revision, eller når et særligt tema skal tages op imellem to kommuneplanrevisioner. Endvidere betyder VVM-bestemmelserne, at der skal laves kommuneplantillæg for en række projekttyper.

 

Kommuneplanen indeholder som udgangspunkt planlægning for arealreservationer til byudvikling og fremtidige anlæg i form af retningslinjer og rammer. Kommuneplantillæg resulterer oftest i, at arealreservationerne bliver indarbejdet i den efterfølgende kommuneplan, mens begrundelser og vilkårene for udnyttelsen fortsat findes i de oprindelige kommuneplantillæg. Disse historiske kommuneplantillæg kan ses på www.plansystem.dk.

 


 

Tidligere kommuneplaners kommuneplantillæg indeholdende VVM-redegørelse, der fortsat er gældende:

 

  VVM-redegørelse for Bauhaus butikscenter i Hjørring.pdf (7.8 MB)

 

 VVM-redegørelse og miljørapport for nyt bycenter (Bispetorv) i Hjørring.pdf (3.8 MB)

 

  VVM-redegørelse for Metrolpol Butikscenter i Hjørring.pdf (7.8 MB)

pdf vvm_og_mv_biogasanlaeg_nordoest_for_vraa.pdf (8 MB)

pdf vvm_og_mv_hirtshals_havn_landudvidelse_mm.pdf (7.2 MB)

 

 

 

Tilbage til forsiden