Forside Tillæg Forslag Tillæg nr 6 - Rekreativt område ved Lyngbyvej, Vittrup
 

Tillæg nr 6 - Rekreativt område ved Lyngbyvej, Vittrup

Status Forslag 
KOMPLAN_ID 2214193 
Plannavn Tillæg nr 6 - Rekreativt område ved Lyngbyvej, Vittrup 
plannr Tillæg nr 6 
Dato for offentliggørelse af forslag 13. juli 2011 
Høring start 13. juli 2011 
Høring slut 7. september 2011 
Formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan nr. 900.5150 - L02 Besøgslandbrug og fodboldgolfbane ved Lyngbyvej, Vittrup.

Kommuneplantillægget har været offentligt fremlagt som tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2009. Efterfølgende har Byrådet vedtaget Kommuneplan 2013 og ophævet Kommuneplan 2009. Derfor har dette tillæg fået nyt nr. og betegnes nu som tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013.

Formålet et at skabe grundlag for etablering af et fodboldgolfbaneanlæg samt sætte de planlægningsmæssige rammer for udviklingen af det eksisterende besøgslandbrug.

 
Indhold

Området i dag
Området ligger nord for Lyngbyvej mellem Vittrup og Nr. Lyngby.

Området anvendes i dag til landbrugsformål og siden 1993 har man også drevet besøgslandbrug på ejendommen. Området er omgivet af landbrugsarealer mod nord, øst og syd samt af skov mod vest. Mod syd afgrænses planområdet af Lyngbyvej. Inden for området er der to mindre søer som også udnyttes i forbindelse med besøgslandbrugets aktiviteter.

Den hidtidige ramme
Området har hidtidigt ikke været omfattet af en kommuneplanramme.

Den fremtidige ramme
Området anvendelse fastlægges til landbrugsformål samt fritidsformål i form af et mindre fritidsanlæg i forbindelse med dyrehold med publikumsadgang inden for rammerne af et ”besøgslandbrug” samt et fodboldgolfbaneanlæg.

Besøgslandbrug defineres som et traditionelt drevet landbrug indenfor bygningsmæssigt eksisterende rammer, hvor publikum periodevis kan komme og se almindelige danske husdyr og landbrugsproduktion. Områdets anvendelse ikke må have karakter af minizoo, tivoli, marked, sommerland, el. lign.

Som en del af det mindre fritidsanlægget kan der etableres legeområder og opføres
bebyggelse.

 
Retningslinje

Kommunetillægget indeholder ingen retningslinjer.

 
Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Efter screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer vurderes det, at der ikke skal laves en miljøvurdering af planforslaget. Dette begrundes med, at:

  • planen ikke antages at påvirke et naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 3, stk.1, nr. 2),
  • planen ikke er omfattet af bilag 3 og 4 (§ 3, stk. 1, nr. 1), og
  • planen ikke antages at få væsentlig påvirkning på miljøet (§ 3, stk. 1, nr. 3), fordi der er tale om meget primitive aktiviteter, hvor det grønne/rekreative element er meget væsentligt
 
Vedhæftning pdf tillaeg_nr_6_farmfun.pdf (103 KB) 

Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: