By Land Trafik Tekniske anlæg Vandværker Kraft-/varmeværker Biogas Vindmøller Solenergi Antenner Forsyningsanlæg Affaldsbehandlingsanlæg Rensningsanlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Vandforsyningen og vandindvindingen i Hjørring Kommune har en decentral struktur baseret på vandværker, enkelt anlæg og markvandingsanlæg. 

  • At sikre at de eksisterende tekniske anlæg og den eksisterende tekniske infrastruktur udnyttes optimalt.
  • At tage størst muligt hensyn til landskabs-, natur- og kulturværdier, når de tekniske anlæg og den tekniske infrastruktur ændres. 

Hjørring Kommunes vandforsyningsplan beskriver de overordnede rammer, strategier og tiltag indenfor vandforsyningsområdet.

Vandforsyningen og indvindingen i Hjørring Kommune har en decentral struktur baseret på 33 almene (mindst 10 forbrugere) vandværker, 5 ikke almene vandværker, ca. 700 enkelt anlæg og ca. 114 anlæg til markvanding.

 

Størstedelen af drikkevandet i Hjørring Kommune er grundvand, som kun behøver en simpel vandbehandling.

 

I henhold til bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg har Hjørring Kommune besluttet at gennemføre teknisk tilsyn med vandværkerne hvert år. 

De almene vandvrker og de ikke-almene vandvrker er placeret som vist p kortet.

Der udlgges areal til udvidelse af Rubjerg Vandvrk.

Der udlgges ikke arealer til etablering af nye vandvrker.
 
Det eksisterende rammeomrde 915.8110.03 for Rubjerg Vandvrk udvides.

Der m ikke foretages dispositioner, der hindrer opretholdelse af transmissionsledninger for vandforsyning.

 
Der er ingen redegrelse til retningslinjen.

 

Vandværk

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort