By Land Trafik Tekniske anlæg Vandværker Kraft-/varmeværker Biogas Vindmøller Solenergi Antenner Forsyningsanlæg Affaldsbehandlingsanlæg Rensningsanlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Vandforsyningen og vandindvindingen i Hjørring Kommune har en decentral struktur baseret på vandværker, enkelt anlæg og markvandingsanlæg. 

  • At sikre at de eksisterende tekniske anlæg og den eksisterende tekniske infrastruktur udnyttes optimalt.
  • At tage størst muligt hensyn til landskabs-, natur- og kulturværdier, når de tekniske anlæg og den tekniske infrastruktur ændres. 

Hjørring Kommunes vandforsyningsplan beskriver de overordnede rammer, strategier og tiltag indenfor vandforsyningsområdet.

Vandforsyningen og indvindingen i Hjørring Kommune har en decentral struktur baseret på 33 almene (mindst 10 forbrugere) vandværker, 5 ikke almene vandværker, ca. 700 enkelt anlæg og ca. 114 anlæg til markvanding.

 

Størstedelen af drikkevandet i Hjørring Kommune er grundvand, som kun behøver en simpel vandbehandling.

 

I henhold til bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg har Hjørring Kommune besluttet at gennemføre teknisk tilsyn med vandværkerne hvert år. 

De almene vandværker og de ikke-almene vandværker er placeret som vist på kortet.

Der udlægges areal til udvidelse af Rubjerg Vandværk.

Der udlægges ikke arealer til etablering af nye vandværker.
 
Det eksisterende rammeområde 915.8110.03 for Rubjerg Vandværk udvides.

Der må ikke foretages dispositioner, der hindrer opretholdelse af transmissionsledninger for vandforsyning.

 
Der er ingen redegørelse til retningslinjen.

 

Vandværk

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort