By Land Landsbyer og Landdistrikt Skovrejsning Landbrug Råstoffer Landskab lavbundsarealer_ Kysten Kystvande Vandløb og søer Natur Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Land

 

Det åbne land rummer en række værdifulde landskabs-, natur- og kystområder. Samtidig er det åbne landskab grundlaget for bosætning, turisme, friluftsliv, landbrug og andre erhverv. Det åbne land har udover sine muligheder for benyttelse også et stort behov for beskyttelse. Det er derfor vigtigt, at der sikres en balance mellem benyttelse og beskyttelse af det åbne land.

 

Dette tema omhandler landsbyer og landdistrikter, landbrug, skovrejsning og råstofindvinding samt landskab, natur, lavbundsarealer, kysten, kystvande, vandløb og søer.

 

Under hvert af emnerne, der kan vælges i menuen til venstre, kan du læse mere om Byrådets mål, strategier og retningslinjer. 

 

 

Landskab ved Bjergby

 

Tilbage til forsiden


 

 

  Arkitekturguiden.pdf (8.2 MB) 

 

 


 

 Se alle temakort