By Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv Værdifulde kulturmiljøer Bevaringsværdige bygninger Kirkeomgivelser  

Kulturarv

 

Kommunens kulturmiljøer, markante bygningsværker og kirker samt karakterfulde fortidsminder skaber med deres placering i landskab og by store oplevelsesmæssige muligheder.

 

I mødet mellem den fysiske kulturarv, byerne og landskabet fortælles "historierne" om fortiden og livet på egnen gennem mange århundreder. Her findes og skabes kulturarv, som vi skal både værne om og udvikle for kommende generationer.

 

Dette tema omhandler sammenhængende værdifulde kulturmiljøer i byerne og i det åbne land, bevaringsværdige bygninger i byerne og i det åbne land samt de udpegede beskyttelsesområder om velbeliggende kirker i landskabet.

 

Under hvert af emnerne, der kan vælges i menuen til venstre, kan du læse mere om Byrådets mål, strategier og retningslinjer. 

Børglum Kloster

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort