By Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Klima Energi Grundvand Vindmøller Solenergi Biogas Miljø Affald Klimatilpasning Ferie - Fritid Kulturarv  

Regeringen har med energiforliget sat en målsætning om, at Danmark skal udfase fossilt brændsel inden 2050. For at understøtte denne målsætning er Hjørring Kommune ved at udarbejde energiplanen ”Bæredygtig energi med grøn vækst”.

 • At elforbruget skal reduceres med 15 % ift. 2010 niveau svarende til ca. 9.000 familiers forbrug.
 • At varmeforbruget skal reduceres med 20 % ift. 2010 niveau svarende til ca. 7.500 boligers varmeforbrug.
 • At den årlige elproduktion fra vindmøller skal være 1.000 TJ/år i 2025 svarende til 60 % af kommunens elforbrug i 2010.
 • At den årlige elproduktion fra solceller skal være 170 TJ/år i 2025.
 • At 75 % af al husdyrgødning i 2025 udnyttes til biogas svarende til 1-2 nye store biogasanlæg.
 • At der er stor tilslutning til fjernvarme i eksisterende fjernvarmeområder med henblik på at sikre stabile varmepriser.
 • At etableres et mere sammenhængende fjernvarmenet, så en effektiv varmeforsyning sikres.
 • At fjernvarmen omstilles til jordvarme, solvarme, geotermi, biogas, biomasse eller affald, så varmeforsyningen fremtidssikres. 

Strategisk prioriteres arbejdet med de forskellige områder således:

 1. Energibesparelser
 2. Fjernvarme
 3. Vindmøller
 4. Solceller
 5. Biogas

I Klima- og bæredygtighedsstrategien for Hjørring Kommune 2010-2013 lægges der op til, at der skal gennemføres et temaarbejde med fokus på klima og energi. Hjørring Kommune har valgt at tage udgangspunkt i metoden Globalt Fodaftryk (Ecological Footprint).

 

Metoden Globalt Fodaftryk bruges til at undersøge og belyse bæredygtigheden af ens forbrug. Hver gang vi forbruger noget, lægger vi beslag på et stykke jord. Det betyder eksempelvis, at når vi spiser et stykke brød, forbruger vi et stykke landbrugsjord, og når vi køber et møbel af træ, forbruger vi et stykke skov.

 

Igennem vores forbrug af varer lægger vi altså beslag på arealer. Ikke kun i Danmark, men også rundt omkring i hele verden – eksempelvis når vi køber ris, der har vokset på en mark i Asien, eller køber møbler lavet af træ fra en regnskov.

 

For at udregne ens globale fodaftryk, sammentælles alle de arealer, der skal til for at producere alle de fornybare ressourcer, som én person bruger på et år. Summen af alle danskeres fodaftryk er Danmarks Globale Fodaftryk. Dette skal herefter sammenlignes med biokapaciteten, som er det areal, vi har til rådighed til at producere ressourcerne.

 

Handlingsplanen for Hjørring Kommunes Klimastrategi indeholder mere end 40 handlinger, der skal være med til at gøre Hjørring Kommune mere bæredygtig. 

Der er ingen retningslinjer for emnet

 

 

© Colourbox

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort

 


 

 Klima- og bæredygtighedsstrategi for Hjørring Kommune 2010-2013 kan læses her (4.6 MB)

 


 

 En redegørelse for Hjørring Kommunes globale fodaftryk kan læses her (453.5 KB)

 


 

 Handlingsplanen kan læses i sin helhed her (981.5 KB).