By Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Klima Energi Grundvand Vindmøller Solenergi Biogas Miljø Affald Klimatilpasning Ferie - Fritid Kulturarv  

Klima & Miljø

 

Hjørring Kommune vedtog i december 2010 en klima- og bæredygtighedsstrategi, som er kommunens Agenda 21-strategi og dermed kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede.

 

I Hjørring Kommune arbejdes for at nedsætte de menneskeskabte påvirkninger af klimaet og miljøet for at fremme en bæredygtig udvikling. Gennem fællesskab og positivt samarbejde kan der skabes en bæredygtig fremtid til gavn og glæde for alle i Hjørring Kommune.

 

Gennem dialog, samarbejde og partnerskab skal der skabes et stærkt samspil mellem borgere, erhvervsliv, forsyningsselskaber, uddannelsesinstitutioner og kommunen - til gavn for både indtjening, beskæftigelse samt det lokale og det globale miljø.

 

Dette tema omhandler klima, energi, grundvand og miljø. Der er også afsnit om vindmøller, solenergi og biogas.

 

Under hvert af emnerne, der kan vælges i menuen til venstre, kan du læse mere om Byrådets mål, strategier og retningslinjer. 

 

© Colourbox

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort