By Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Turisme Overnatningsanlæg og sommerhusområder Fritidsfaciliteter Kulturarv  

Strandene, naturen og bymiljøerne er kommunens hovedattraktioner i tiltrækningen af turister, der især kommer fra Danmark, Tyskland, Norge og Sverige. Strande og naturattraktioner er overvejende såkaldt ”gratis glæder”, og der er relativt få store betalingsattraktioner i kommunen.

  • At turismen skal udvikles på et bæredygtigt grundlag og skal ske i respekt for værdierne i landskabet, naturen og kulturarven samt under hensyntagen til lokalbefolkningen i ferieområderne.
  • At kommunen skal være et levende turistmål med gode, varierede oplevelser og bredspektrede overnatningstilbud, herunder hoteller og feriecentre.
  • At turistsæsonen skal forlænges, så der opnås en bedre udnyttelse af eksisterende ferie- og fritidsanlæg.
  • At kvalitetsforbedring af de eksisterende attraktionsanlæg og overnatningsmuligheder for turister skal fremmes.
  • At kulturelle attraktioner fremmes, så Hjørring Kommune fortsat kan gøre sig gældende inden for musik og teaterlivet.

Turister skal have mulighed for at opleve kommunens store kvaliteter som ferieområde. Det skal bl.a. ske ved at sikre kommunens hovedattraktioner som rene og sikre strande, en varieret og tilgængelig natur, kulturarven og et rent miljø. Der er et særligt behov for løbende at vedligeholde og forbedre kvaliteten af de eksisterende tilbud. I turismeudviklingen skal der tages hensyn til kommunens egne borgere, som naturligt kan inddrages i planlægningen.

 

Der forventes at ske en udvikling af branchen i form af kursus- og konferencefaciliteter.  Hvis hoteller og feriecentre i kommunen udvikler potentialet indenfor kursus- og konferencebranchen, kan det bidrage til en udvidelse af sæsonen. Der bør samtidig ske en udvidelse af seværdighedernes åbningssæson.

 

En række byer og kulturinstitutioner med deres miljøer, seværdigheder og oplevelsesmuligheder skal spille en mere aktiv rolle i forhold til at fælles markedsføring, længere åbningssæson og en bredere vifte af aktivitetstilbud – også når det regner. Vejrliget i Vendsyssel gør det oplagt, at indtænke regn- og vindskærme som en del af de tilknyttede udendørsfaciliteter.

 

I forhold til sommerhusområderne og campingpladser kan der indtænkes udbygning med fællesfaciliteter i form af samlingssteder med legeplads, petanque- og boldbane.

 

Kvaliteten af de eksisterende feriecentre og fritidsfaciliteter, ikke mindst i de kystnære områder, skal fremmes - frem for udlægning af nye områder. Således, at der i kommunen er en bred vifte af både gode overnatningsmuligheder og forskellige oplevelser for de forskellige turistkategorier.

 

Kulturlivet har historisk haft stor betydning for identiteten i Hjørring by, ikke mindst på grund af byens rolle som amtmandssæde og uddannelsesby. Byens kulturliv henvender sig til kommunens borgere, og i høj grad også til turister i hele Nordjylland. Kulturlivet skaber sammenhængskraft og identitet.  Kommunen vil i planperioden arbejde for at udvikle nutidige rammer for dette kulturliv. Kommunen rummer som helhed mange kulturelle attraktioner og aktiviteter, som skal fastholdes og udvikles.

Turismen knytter sig særligt til kystbyerne Løkken, Lønstrup og Tversted og kystområderne. Dette suppleres af bylivet og kulturtilbudene i Hjørring og oplevelser i kommunens øvrige byer – bl.a. Nordsøen Oceanarium i Hirtshals.

 

Turistudviklingen er i meget stor udstrækning sket på baggrund af de stedbundne potentialer som de brede og rene sandstrande, de barske naturområder, de landskabelige værdier samt kulturarven. Udviklingen er sket uden store problemer med slid på naturen eller i forhold til lokalbefolkningen.

 

Den globale konkurrence om turisterne skærpes, og der skal hele tiden arbejdes med nye produkter og nye markeder, ligesom kvaliteten af de eksisterende produkter løbende skal forbedres og videreudvikles. Der er samtidig behov for at tilgodese turisternes stadigt stigende efterspørgsel efter individuel betjening, aktiv ferie, kvalitet, kulturmiljøer, autenticitet samt service- og oplevelsesferie, både fysisk, socialt og kulturelt.

Array ( [0] => Could not connect to database )

 

Sdr. Strandvej i Løkken

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort

 

Kort til retningslinje 9.6: Indlandsferieområde Tolne-Mosbjerg delområder