By Bymønster Byudvikling Detailhandel Hjørring Hirtshals Sindal Vrå Tårs Løkken Astrup Bindslev Bjergby Harken Horne Hundelev Hørmested Lendum Lønstrup Lørslev Mosbjerg Poulstrup Rakkeby Sønderlev Tolne Tornby Tversted Vrensted Åbyen Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Tolne ligger ca. 8 km øst for Sindal og har knap 300 indbyggere.

Byen er udpeget som lokalby i bymønstret. 

Nybyggeri og om- og tilbygninger skal tilpasses bedst muligt i den eksisterende by.

Bebyggelsen langs Kirkevej ligger tæt på det skrånende terræn og danner en helhed parallelt med banen. De initiativer, der har bidraget til byforskønnelse af området ved kroen og trinbrættet, skal videreføres. Det er derfor væsentligt, at nybyggeri og om- og tilbygninger skal tilpasses bedst muligt i den eksisterende by.

 

Det vurderes, at det med de ledige arealer til boliger ved Dalvej i Tolne Kirkeby er muligt at imødekomme de behov og ønsker for nybyggeri i Tolne i planperioden, og der udlægges derfor ikke nye arealer til boliger.

 

Der udlægges ikke nye arealer til erhverv, da det med det nuværende erhvervsområde ved Magasinvej i Tolne Stationsby er muligt at imødekomme behov og ønsker for nybyggeri i Tolne i planperioden. 

 

Der skal arbejdes for at understøtte forbindelserne mellem Tolne og Mosbjerg, som samarbejder om og supplerer hinanden med institutioner, infrastruktur og foreningsliv.

Området omkring Tolne er meget skovrigt, og størstedelen af Tolne Skov er i dag fredet. Tolne er delt op mellem Tolne Stationsby og Tolne Kirkeby og har samlet ca. 240 indbyggere.

 

Tolne Stationsby er opstået i slutningen af 1800-tallet. Det stærkt kuperede landskab i Tolne har sammen med de store gennemgravninger til jernbanen skabt et usædvanligt område og et oplevelsesrigt landsbymiljø.

 

Midt i området blev stationen placeret, og den efterfølgende bebyggelse måtte klemme sig ind i slugten mellem jernbane, veje og stejle skråninger. Der er skabt en byform og nogle bebyggelser med mange særprægede træk.

 

Det sted, hvor stationsbygningen i sin tid lå, ligger vejen og jernbanen i samme niveau. Stedet her er byens naturlige midtpunkt med kro og stationsplads, som visuelt lukkes mod nord af baneskråningen.

 

Bebyggelsen langs byens hovedvej – Kirkevej – parallelt med banen ligger tæt på det skrånende terræn. Husene danner et indsnævret rumligt forløb. Det er som om terrænet har presset husene frem. Stationsbyen udviklede sig på bekostning af den gamle landsby, nu Tolne Kirkeby med den hvidkalkede, kullede (tårnløse) Tolne Kirke fra 1200-tallet, smukt placeret ud mod det åbne land mod syd. Kirken, det tidligere missionshus og langdyssen mod nord danner en tydelig afgrænsning mod det åbne land. Kirkebyen er derudover præget af parcelhuslignende boligområder.

 

Toget på strækningen mellem Aalborg og Frederikshavn standser i Tolne.

 

Serviceudbud

Tolne hører under Sindal Skoledistrikt.

 

Kultur og Fritid

Tolne har et tæt fællesskab med Mosbjerg, der ligger ca. 3 km nordvestligt for Tolne - blandt andet er idrætsforeningen et samarbejde mellem Tolne og Mosbjerg.

 

Tolne ligger i den østlige del af kommuneplanens indlandsferieområde, der også omfatter Mosbjerg.

 

Kulturarv

Nord for byen ligger Tolne Skov og Tolne Skovpavillon, og området har gennem tiderne været og er stadig et yndet udflugtsmål, Skoven rummer gamle bøgetræer op mod 200 år og har en meget afvekslende natur i et kuperet landskab.

 

Nord for Mosbjerg ligger Eskær Hovedgård i et fredet herregårdslandskab med karakteristiske store, åbne markfelter.

 

Nordvest for Tolne i de kuperede bakker findes et stort område med mange gravhøje kaldet Ellevehøje. Området fungerer i dag som henholdsvis frilandsudstilling for de forskellige landskabsformer med oldtidsminder og andre kulturspor samt som landbrugsmuseum på gården Bjørnager. Området er en del af Vendsyssel Historiske Museum.

 

Boliger

I Tolne Stationsby ligger der et enkelt boligområde nord for jernbanen ved Tolnevej-Bolundvej, og derudover ligger de fleste huse langs Kirkevej. I den sydlige del af byen er der jordbrugsparceller.

 

Tolne Kirkeby er et selvstændigt og sammenhængende boligområde omkring Kirkevej og Dalvej. De er ledige arealer til boliger ved Dalvej.

 

Erhverv

I den vestlige del af Tolne Stationsby er der ved Magasinvej et mindre område med håndværksvirksomheder.

 

Det grønne i byen

Tolne ligger i et gammelt løvskovsområde. Skoven danner dets eget lukkede landskab, men præger også det omkringliggende område med markante skovbryn, flere steder helt ned til bebyggelsen. 

Der udlgges ikke nye arealer til boliger.

Der udlgges ikke nye arealer til erhverv.
 
Der udlgges ikke nye arealer til byudvikling, da de ledige arealer vurderes at kunne opfylde behovet for arealer til nybyggeri i planperioden.

 

Tolne stationsby

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort