By Bymønster Byudvikling Detailhandel Hjørring Hirtshals Sindal Vrå Tårs Løkken Astrup Bindslev Bjergby Harken Horne Hundelev Hørmested Lendum Lønstrup Lørslev Mosbjerg Poulstrup Rakkeby Sønderlev Tolne Tornby Tversted Vrensted Åbyen Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Sønderlev ligger ca. 7 km vest for Hjørring mellem Hjørring og Lønstrup, og byen har knap 200 indbyggere. Byen er udpeget som lokalby i bymønstret. 

Nybyggeri og om- og tilbygninger skal tilpasses bedst muligt i den eksisterende by.

Sønderlev er bosætningsby uden større erhvervsområder, og den overordnede strategi for byudvikling i Sønderlev har fokus på at synliggøre mulighederne for at bygge nyt i byen på de ledige arealer syd for Skallerupvej ved Merkurvej.

 

Det vurderes, at det med de ledige arealer til boligformål syd for Skallerupvej ved Merkurvej er muligt at imødekomme de behov og ønsker for boligbyggeri, der kan forventes i byen i planperioden, og der udlægges derfor ikke nye boligarealer.

 

Byens ældre bygninger, som eksempelvis det tidligere mejeri, stationsbygning og frysehus m.fl., fortæller lokalhistorie. Byen rummer også flere beboelser i bedre byggeskik. Nybyggeri og om- og tilbygninger skal tilpasses bedst muligt i den eksisterende by.

 

Nærheden til Hjørring medfører, at der ikke udlægges nye arealer til erhverv.

Sønderlev er opstået omkring et mejeri, en skole og en station på den nu nedlagte Løkken-banen, og byen har en karakteristisk langstrakt form.

 

Sønderlev har 178 indbyggere (pr. 1.1.2012). Byens bebyggelse er koncentreret langs Skallerupvej, og der findes enkelte virksomheder af forskellig karakter i byen.

 

Serviceudbud

Sønderlev hører under Holmegård Skoledistrikt.

 

Kultur og Fritid

Aktiviteterne i byen er knyttet sammen med aktiviteter i Skallerup-Vennebjerg området, hvor blandt idrætsforeningen dækker et større område.

 

Boliger

Bebyggelsen er centreret om hovedgaden Skallerupvej. Byen rummer flere beboelser i bedre byggeskik. Der er ledige arealer til boliger på sydsiden af Skallerupvej ved Merkurvej.

 

Erhverv

Der findes enkelte virksomheder af forskellig karakter i byen.

 

Det grønne i byen

Der er ikke egentlige grønne områder i byen, men byen er som følge af sin langstrakte karakter tæt forbundet med de åbne landskaber.

Der udlgges ikke nye arealer til boliger.

Der udlgges ikke nye arealer til erhverv.
 
Der udlgges ikke nye arealer til byudvikling, da de ledige arealer vurderes at kunne opfylde behovet for arealer til nybyggeri i planperioden.

 

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort