By Bymønster Byudvikling Detailhandel Hjørring Hirtshals Sindal Vrå Tårs Løkken Astrup Bindslev Bjergby Harken Horne Hundelev Hørmested Lendum Lønstrup Lørslev Mosbjerg Poulstrup Rakkeby Sønderlev Tolne Tornby Tversted Vrensted Åbyen Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Rakkeby ligger ca. 7 km syd for Hjørring mellem Vrå og Hjørring, og byen har omkring 200 indbyggere. Byen er udpeget som lokalby i bymønstret. 

Rakkebyvejs grønne profil med trærækken mellem vej og cykelsti skal bevares. Nybyggeri og om- og tilbygninger skal tilpasses den eksisterende bystruktur.

Rakkebyvej har en iøjnefaldende grøn profil, hvor græsarealer med en trærække adskiller de hårde og de bløde trafikanter. Det er væsentligt, at dette grønne forløb bevares, da det giver byen en særlig karakter.

 

Rakkeby er bosætningsby uden større erhvervsområder, og den overordnede strategi for byudvikling i Rakkeby har fokus på at synliggøre mulighederne for at bygge nyt i byen på de ledige arealer ved Bytoften og Toftegårdsvej.

 

Det vurderes, at det med de ledige arealer til boligformål ved Bytoften og Toftegårdsvej er muligt at imødekomme de behov og ønsker for boligbyggeri, der kan forventes i Rakkeby i planperioden, og der udlægges derfor ikke nye boligarealer.

 

Nærheden til Vrå og Hjørring medfører, at der ikke udlægges nye arealer til erhverv.

Rakkeby, som har 213 indbyggere (pr. 1.1.2012), er en gammel landsby, hvilket den tårnløse romanske middelalderkirke vidner om. I husfacaderne ses endnu spor af et mere omfattende forretnings- og håndværkerliv og af mølle og mejeri.

 

Rakkebyvej giver en god samling på byen med sin karakteristiske beplantning. Byen knyttes sammen med det omgivende landskab ved et lavt liggende område, der danner kile ind i byen.

 

Serviceudbud

Rakkeby hører til Bagterp Skoledistrikt.

 

Kultur og Fritid

Rakkeby har et aktivt foreningsliv med bl.a. beboerforening, spejdergården, idrætsforening og amatørteater. I byen ligger der også et nyrenoveret forsamlingshus, og på byens torv findes petanquebane, torvehus, bænke mv.

 

Boliger

Bebyggelsen fordeler sig dels langs Rakkebyvej og dels ud langs sidevejene og i et par nyere parcelhuskvarterer. Der er ledige arealer til boliger ved Bytoften og Toftegårdsvej.

 

Erhverv

Der er enkelte lokale håndværksvirksomheder i byen. Der er ledige arealer til erhverv ved Agervej.

 

Det grønne i byen

Byen er beliggende et typisk landbrugsområde i det svagt kuperede landskab, men også med rekreative kvaliteter i form af ådale, grønne stier og veje og med udsigt til Rubjerg Knude.

Der udlgges ikke nye arealer til boliger.

Der udlgges ikke nye arealer til erhverv.
 
Der udlgges ikke nye arealer til byudvikling, da de ledige arealer vurderes at kunne opfylde behovet for arealer til nybyggeri i planperioden.

 

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort