By Bymønster Byudvikling Detailhandel Hjørring Hirtshals Sindal Vrå Tårs Løkken Astrup Bindslev Bjergby Harken Horne Hundelev Hørmested Lendum Lønstrup Lørslev Mosbjerg Poulstrup Rakkeby Sønderlev Tolne Tornby Tversted Vrensted Åbyen Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Poulstrup ligger tæt ved motorvejen ca. 4 km øst for Vrå og har omkring 450 indbyggere. Byen er udpeget som lokalby i bymønstret. 

Huse langs Hovedgaden og Birkager, der er præget af ”Bedre Byggeskik”, skal bevares. Den samlede byudvikling i Poulstrup skal planlægges, så Hovedgadens grønne profil med enkeltstående træer og grupper bevares.

Poulstrup har i kraft af den nære placering ved motorvejen et uudnyttet potentiale som bosætningsby. Når de ledige arealer til boliger ved Tjørnager er udnyttet, skal der udlægges ny arealer til boliger.

 

Det er væsentligt, at nybyggeri og om- og tilbygninger tilpasses bedst muligt i den eksisterende by – særligt i forhold til de huse langs Hovedgaden og Birkager, der er præget af ”Bedre Byggeskik”.

 

Der er ledige arealer til erhverv ved Gl. Rønnebjergvej, og der udlægges derfor ikke yderligere arealer til erhverv.

Poulstrup har 441 indbyggere (pr. 1.1.2012). I perioden 1900-1920 voksede byen omkring mejeriet og området ved Gl. Rønnebjergvej i nord. Først herefter begyndte man at fylde hullet mellem de to bydele, så byen i dag fremtræder som en lang husrække langs Hovedgaden.

 

Kulturarv

Hovedgadens langstrakte forløb med flere huse langs Hovedgaden og Birkager, der er præget af ”Bedre Byggeskik”, er bemærkelsesværdig for Poulstrup, og husene repræsenterer en kulturarvsværdi.

 

Kulturarven sætter også andre steder sine spor i og omkring Poulstrup, der har tæt forbindelse med Vrejlev Kloster, Vrejlev Kirke og Tollestrup Mose øst for byen. Vest for byen, forbundet af Nedre Byvej, ligger en række gårde, der allerede i middelalderen var en lille landsby ”Nederbyen” med Vrejlev Kloster som den store jordbesidder.

 

http://www.spor.dk/Sporene/Nordjylland/Tollestrup_Mose.aspx

 

Serviceudbud

Vrejlev−Hæstrup Folkeskole ligger i Poulstrup og har elever til og med 6. klasse. Der er derudover børnehave i byen.

 

Kultur og Fritid

Poulstrup har et aktivt og bredt foreningsliv. ”Børnenes Jord” er grønt samlingssted for byens indbyggere.

 

Boliger

Udover husene langs Hovedgaden er boligerne i Poulstrup samlet i boligområderne ”Ager”−kvarterne øst og vest for Hovedgaden i byens nordlige del. Kvarterne består overvejende af parcelhuse. Der er ledige arealer til boliger ved Tjørnager.

 

Erhverv

Poulstrup har et erhvervsområde for lokale virksomheder beliggende nord og syd for Gl. Rønnebjergvej, øst for Hovedgaden. Området nord for Gl. Rønnebjergvej er endnu ikke udbygget.

 

Det grønne i byen

I den nordlige del af Poulstrup ligger plantagen Poulstruplund, der er etableret i 1906. Skolen ligger i plantagens sydlige ende og har en unik beliggenhed for en skole med legeplads under og imellem træerne. Hovedgaden har et særligt grønt karakteristika med enkeltstående træer og grupper af træer.

 

Der er gode rekreative stier i form af Klosterruten, der er en 5 kilometer afmærket sti gennem enge og langs åløb, rundt om Poulstrup, samt ved Tollestrup Mose, hvor der er to afmærkede stier i landskabet med formidling om naturen og offerfund fra stenalder og jernalder. 

Der udlgges ikke nye arealer til boliger.

Der udlgges ikke nye arealer til erhverv.
 
Der udlgges ikke nye arealer til byudvikling, da de ledige arealer vurderes at kunne opfylde behovet for arealer til nybyggeri i planperioden.

 

Bedre Byggeskik på Hovedgaden i Poulstrup

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort