By Bymønster Byudvikling Detailhandel Hjørring Hirtshals Sindal Vrå Tårs Løkken Astrup Bindslev Bjergby Harken Horne Hundelev Hørmested Lendum Lønstrup Lørslev Mosbjerg Poulstrup Rakkeby Sønderlev Tolne Tornby Tversted Vrensted Åbyen Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Lønstrup ligger ca. 15 km vest for Hjørring og har knap 500 indbyggere. Byen er en af kommunens kystbyer og kendt for de mange gallerier og kunsthåndværkerbutikker. Byen er udpeget som lokalby i bymønstret. 

  • Det er målet at skabe balance mellem fortsat udvikling af turisterhvervet og fastholdelse af et attraktivt og levedygtigt miljø for helårsbeboelse i Lønstrup.
  • Strukturen i byen med det tætte gademiljø og indpasningen i landskabet er særlige værdier ved Lønstrup. Strukturen fortæller samtidig om byens historie som fiskerleje, kystby med tidlig turistmæssig betydning og et levende helårssamfund. Der skal fremadrettet arbejdes for, at den storslåede natur og de kulturelle elementer i byen træder tydeligere frem til glæde for fastboende såvel som turister.

Det er en vedvarende udfordring at fastholde balancen mellem Lønstrup som helårssamfund og Lønstrup som kystby med stor turistmæssig betydning. Der skal fortsat arbejdes bevidst med at fastholde eksisterende boliger til helårsanvendelse.

 

Balancen mellem helårsby og turistby kommer blandt andet til udtryk i konkrete, tilbagevendende problemer med et stort trafikpres i byen i sommerhalvåret. Specielt i centrum af Lønstrup er de snævre veje præget af tæt, blandet trafik med gående og kørende side om side. Med de trafikale problemer følger et afledt problem, da antallet af p-pladser i byen ikke svarer til de behov, der følger med det trafikale pres.

 

Der er løbende fokus på at finde løsninger, der kan afhjælpe eller mindske problemer med trafikpres og for få parkeringspladser i sommerhalvåret med respekt for både naturen og strukturen i byen.

 

Med fokus på Lønstrup som helårsby er det væsentligt, at byen rummer mulighed for byggeri af helårsboliger. Der er ledige arealer til boliger ved Havgårdsvej, Kystvejen og Rubjergvej og et nyt boligområde ved M. Kabels Vej. Der udlægges derfor ikke yderligere arealer til boliger.

 

For at understøtte arbejdet med at sikre balance mellem helårssamfund og turistprægede erhverv er det væsentligt, at der skal være mulighed for etablering af mindre virksomheder i byen. Der er ledige arealer til erhverv syd for Nydalsvej.

Lønstrup ligger i læ bag ved Lønstrup Klit i en slugt i landskabet, hvor der er en lille bæk i bunden. Placeringen var fra starten tænkt, så husene kunne ligge i ly for vinden.

 

Lønstrups position som turistby afspejler sig blandt andet i, at befolkningstallet ændres fra vinterhalvåret til sommermånederne. Hvor der i vinterhalvåret uden for turistsæsonen er 469 indbyggere i byen (pr. 1.1.2012), så stiger tallet i sommer- og turistsæsonen til omkring 10.000 personer i by og de omkringliggende sommerhusområder.

 

Lønstrup er i dag først og fremmest kendt som turistby, men byen rummer også strukturer, der vidner om tiden som fiskerleje. Lønstrup er en af de byer, hvor kulturarven træder tydeligst frem og er med til at skabe et særligt miljø.

 

Den ældste bebyggelse findes fortsat samlet langs den nord-sydgående vej Rubjergvej-Strandvejen. Området fremtræder velholdt og viser Lønstrup som en harmonisk og velbevaret by, der fremstår flot i omgivelserne. Centerområdet ligger langs Strandvejen på strækningen syd for Bækslugten, Rubjergvejs nordlige del og området ved bugten. Det er et område, der indeholder mange bevaringsværdige bygninger og gademiljøer.

 

I byens nordlige del er også 12 sommervillaer bevaret, som alle er i meget god stand og kun i mindre omfang ombygget. Sommervillaernes placering på toppen af Møllebakken er i markant modsætning til fiskelejets øvrige huse. Fiskerhusene, fiskerlejets gårde og hoteller er ved udnyttelse af de særlige geografisk og geologiske forhold lagt langs vejen til havet og for størstedelens vedkommende bygget i læ af klitterne, som skærmer mod vestenvinden.

 

Harrerenden er med sin helt særlige karakter af spontant opstået sommerhusområde et godt eksempel på en meget tidlig sommerhusbebyggelse ved den vendsysselske vestkyst. Områdets helt specielle bebyggelseskarakter med huse, der ligger ”drysset” ud i området

uden markerede skel, adskiller det tydeligt fra de sommerhusbebyggelser, der er opstået siden, og gør området til noget ganske særligt.

 

Kulturarv og kulturmiljøer

Lønstrup er en af de byer, der i udpræget grad vidner om, hvordan kulturarven med historier og steder er med til at skabe stemning og miljø i et bysamfund. Der er arbejdet med detaljerede beskrivelser af byens historie og kulturarv under overskriften kystkulturen i projektet ”Kulturen mellem kyst og land”, der blev gennemført i perioden 2006−2008, hvor Hjørring var Kulturarvskommune. LINKS

 

Lønstrup by er sammen med Møllebakken og sommerhusområdet Harrerenden et af de steder, der er blevet beskrevet som kulturmiljø i Hjørring kommune. I tilknytning til Lønstrup ligger også Rubjerg Knude (Rubjerg Fyr) og Mårup Kirke, der nu er under nedtagning.

 

Serviceudbud

Lønstrup hører til Holmegård Skoledistrikt. Byen har dagligvareforretninger. turistkontor, butikker, kunsthåndværkere med arbejdende værksteder, spisesteder og hoteller.

 

Kultur og Fritid

Kulturen i Lønstrup er blandt andet kendetegnet ved, at der med tiden er flyttet mange kunstnere til byen. Dette afspejler sig blandt andet i de mange gallerier og kunsthåndværkerbutikker, der findes i byen. Dette er også med til at tiltrække turister, og i sommersæsonens gode vejr er der i byen en næsten sydlandsk stemning. Byen rummer også en foreningsdrevet cafébiograf og er bredt foreningsliv.

 

Boliger

Helårsboliger findes i Lønstrup langs Strandvejen og Rubjergvej, hvor boliger, butikker, kunsthåndværkere med arbejdende værksteder, spisesteder og hoteller ligger side om side. I området omkring Bugten har byen et mere grønt præg, der danner ramme om et landsbymiljø med kirken, dagcentret samt boliger. Et nyere kvarter er opstået omkring den nu nedlagte jernbanestation i byens sydøstlige ende. Rundt om byen er der sommerhusområder. Der er ledige arealer til boliger ved Havgårdsvej, Kystvejen og Rubjergvej og et nyt boligområde ved M. Kabels Vej.

 

Erhverv

Det dominerende kendetegn for den centrale del af byen, er i høj grad præget af butikker og spisesteder mv., som fortrinsvis er beliggende langs Strandvejen. Samtidig har Lønstrup også mange gallerier, hvor udbuddet spænder vidt fra malerier, over smykker til og keramikhåndværk. Der er udlagt et mindre område til lokale håndværksorienterede virksomheder i området syd for Nydalsvej, hvor der er ledige arealer til erhverv.

 

Det grønne i byen

Beliggenheden i det markante og kuperede terræn gør naturen meget nærværende i Lønstrup. Mange steder er der græsklædte skråninger langs vejene, og mod vest, langs med byen, ligger skrænten mod havet. Også bækslugten gennem byen er et særligt træk.

Der udlgges ikke nye arealer til boliger.

Der udlgges ikke nye arealer til erhverv.
 
Der udlgges ikke nye arealer til byudvikling, da de ledige arealer vurderes at kunne opfylde behovet for arealer til nybyggeri i planperioden.

Boliger i kystbyerne Hirtshals, Lnstrup og Tversted skal opretholdes til helrsbeboelse. I Lkken skal boliger i nye lokalplanlagte boligomrder anvendes til helrsbeboelse.

 

Eksisterende og nye boliger i byerne i kystnrhedszonen skal opretholdes som helrsboliger, hvilket betyder, at eksisterende lovlige forhold kan fortstte, men nye boliger i nye lokalplanlagte boligomrder skal anvendes til helrsbeboelse. Hensigten er at sikre en fortsat bostning i kystbyerne og at undg, at byerne ender som tomme kulissebyer udenfor feriessonen.

Lokalplaner for Hirtshals, Lnstrup, Tversted skal indeholde bestemmelser om, at boliger skal anvendes som helrsbeboelse. Lokalplaner for nyplanlagte boligomrder i Lkken skal indeholde bestemmelser om helrsbeboelse.

Srligt for Lkken skal det bemrkes, at Lkken fortsat skal vre en kombineret ferie- og bostningsby, men at der skal ske en opbremsning i feriebyudviklingen. Der er ivrksat helhedsplanarbejde for byen, hvor der bl.a. sttes srlig fokus p byens helt specielle potentialer. Helhedsplanen for Lkken vil endvidere belyse emner som: Fordele og ulemper ved helrsbeboelse, byens srlige bygningskultur, infrastruktur, bymidteudvikling/detailhandel, erhverv/turisme, boligudvikling mv.

 

Fiskerbåde trukket op på stranden ved Lønstrup

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort