By Bymønster Byudvikling Detailhandel Hjørring Hirtshals Sindal Vrå Tårs Løkken Astrup Bindslev Bjergby Harken Horne Hundelev Hørmested Lendum Lønstrup Lørslev Mosbjerg Poulstrup Rakkeby Sønderlev Tolne Tornby Tversted Vrensted Åbyen Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Hundelev ligger på hovedvejen mellem Hjørring og Løkken, og byen har omkring 200 indbyggere. Byen er udpeget som lokalby i bymønstret. 

Hundelev skal fortsat være en levende og attraktiv by. Byens udvikling skal ske gennem boligudbygning.

Byrådet har en overordnet strategi om at udvikle spændende boligområder med nyskabende arkitektur og byplanlægning i forskellige bystørrelser. Målet er at udvikle mindst et ”anderledes” boligområde om året. Dette udviklingsarbejde er påbegyndt i Hundelev, hvor et plangrundlag for et nyt boligområde ved Fælledvej er udviklet i et samspil mellem borgere og kommunen - på baggrund af borgernes initiativ.

 

Der udlægges ikke nye arealer til erhverv, da de eksisterende ledige arealer til erhverv mellem Løkkensvej og Navervej vurderes at kunne opfylde behovet for arealer til nybyggeri i planperioden. 

Hundelev er en nyere vejkrydsby, der de seneste hundrede år er vokset mod nordøst ud fra området mellem Løkkensvej/Vennebjergvej, hvor bl.a. skolen i sin tid blev bygget. Byen er opdelt med boligområder nord for Løkkensvej og erhverv syd for Løkkensvej. Der er i de senere arbejdet med forskønnelse af indfaldsvejene til byen i form af allétræer langs vejene. Byen har 220 indbyggere (pr. 1.1.2012).

 

Serviceudbud

Hundelev har folkeskole til og med 6. klasse samt børnehave. Der er en dagligvareforretning i byen.

 

Kultur og Fritid

Hundelev har et aktivt foreningsliv, der præges af Hundelev Ungdoms− og Idrætsforening og en aktiv borgergruppe, Udviklingsgruppen for Hundelev og omegn. I byen findes der også enkelte kunstgallerier.

 

Boliger

Den største koncentration af boliger i Hundelev finder man nord for Løkkensvej. Adgangen til boligområderne sker via Vennebjergvej. Der er igangsat et planlægningsarbejde for et nyt boligområde ved Fælledvej.

 

Erhverv

Erhvervsgrundene i byen er ligger fortrinsvis syd for Løkkensvej og er målrettet mindre lokale erhvervsdrivende, typisk håndværksvirksomheder. Der er ledige arealer til erhverv mellem Løkkensvej og Navervej.

 

Det grønne i byen

I den nordlige del af byen er der et mindre skovareal, Hundelev Fælled, der fungerer som rekreativt grønt område for byens indbyggere med skovpavillon, bålplads og shelters. 

Der udlgges ikke nye arealer til boliger.

Der udlgges ikke nye arealer til erhverv.
 
Der udlgges ikke nye arealer til byudvikling, da de ledige arealer vurderes at kunne opfylde behovet for arealer til nybyggeri i planperioden.

 

Hundelev

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort