By Bymønster Byudvikling Detailhandel Hjørring Hirtshals Sindal Vrå Tårs Løkken Astrup Bindslev Bjergby Harken Horne Hundelev Hørmested Lendum Lønstrup Lørslev Mosbjerg Poulstrup Rakkeby Sønderlev Tolne Tornby Tversted Vrensted Åbyen Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Hørmested ligger ca. 4 km øst for Sindal og har knap 200 indbyggere.

Byen er udpeget som lokalby i bymønstret. 

Nybyggeri og om- og tilbygninger skal tilpasses bedst muligt i den eksisterende by.

Hørmested er den mindste af lokalbyerne i kommunen, og udfordringen består derfor i at finde et passende omfang for udbygning af byen. Det er væsentligt, at nybyggeri og om- og tilbygninger tilpasses bedst muligt i den eksisterende by.

 

Der er ledige arealer til boliger på Vibevej og vest for Hørmestedvej overfor Lærkevej. Der forventes kun en begrænset efterspørgsel på boliggrunde.

 

Der er eksisterende ledige arealer til erhverv ved Spurvevej vest for Hørmestedvej. 

Hørmested ligger lige syd for Frederikshavnsvej og har dermed let adgang til hovedvejen mellem Hjørring og Frederikshavn.

 

Hørmested er en forholdsvis ny by, der er vokset frem efter midten af 1920’erne mellem Hørmested Kirke og hovedvejen. Byen er i den sydlige del præget af den højt beliggende kirke, mens det kun er den ældre bebyggelse omkring mejeriet, der giver den nordlige del af byen en egentlig bymæssig karakter. Hørmested har 172 indbyggere (pr. 1.1.2012).

 

Serviceudbud

Hørmested hører under Sindal Skoledistrikt. Der er en stor møbelforretning i byen.

 

Kultur og Fritid

I byens nordvestlige hjørne ligger idrætsområdet. I byen ligger der også et forsamlingshus.

 

Boliger

Bebyggelsen er centreret om hovedgaden Hørmestedvej, mens byens største boligområde er et område domineret af parcelhuse ved Vibevej og Lærkevej, øst for Hørmestedvej.

 

Erhverv

Hørmested har et markant erhvervsområde ved indfaldsvejen i byens nordøstlige hjørne. Her er aktiviteterne fortrinsvis koncentreret omkring møbelforretning. Der er desuden mulighed for udbygning til erhvervsformål på den vestlige side af Hørmestedvej i byens nordlige ende.

 

Det grønne i byen

Der er ikke egentlige grønne områder i byen, men byen er som følge af sin forholdsvis langstrakte karakter tæt forbundet med de åbne landskaber. 

Der udlgges ikke nye arealer til boliger.

Der udlgges ikke nye arealer til erhverv.
 
Der udlgges ikke nye arealer til byudvikling, da de ledige arealer vurderes at kunne opfylde behovet for arealer til nybyggeri i planperioden.

 

Hørmested

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort