By Bymønster Byudvikling Detailhandel Hjørring Hirtshals Sindal Vrå Tårs Løkken Astrup Bindslev Bjergby Harken Horne Hundelev Hørmested Lendum Lønstrup Lørslev Mosbjerg Poulstrup Rakkeby Sønderlev Tolne Tornby Tversted Vrensted Åbyen Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Harken ligger ca. 8 km syd for Hjørring, og byen har omkring 400 indbyggere. Byen er udpeget som lokalby i bymønstret. 

Harken er med sin beliggenhed tæt på Hjørring og motorvej attraktiv som bosætningsby. Byens udvikling skal sikres gennem udlæg af areal til erhverv. 

Det overordnede indtryk af Harken er store virksomheder og mindre huse langs den brede Aalborgvej. Der har tidligere været en stor trafikbelastning gennem byen, men efter udbygningen af motorvejen er belastningen aftaget, og det brede vejforløb virker mere dominerende end nødvendigt set ud fra byens størrelse.

 

Vejprofilen er med tiden gjort mere varieret med blandt andet markeret vejmidte og kanttræer. Der kan med fordel arbejdes videre med forskønnelse og fredeliggørelse af vejen for dermed at samle byen mere.

 

Det eksisterende ledige areal til boliger på Hedebovej vurderes at kunne opfylde behovet for arealer til nybyggeri i planperioden, og der udlægges derfor ikke yderligere arealer til boliger. Der udlægges et areal på ca. 0,4 ha vest for byen til erhverv i forbindelse med eksisterende udbyggede erhvervsarealer. Der er desuden ledige arealer til erhverv ved Hedebovej. 

Harken, som ligger ca. 8 km syd for Hjørring, er i høj grad præget af og bygget op om hovedvejen gennem byen, Aalborgvej. Byen har en karakteristisk langstrakt form, hvor de ældste huse fra omkring 1870 ligger i den sydlige del af byen op til Aalborgvej. Derudover er der enkelte sideveje, hvor der er anlagt boligområder. Den langstrakte form fremgår tydeligt ved, at Harken og Hæstrup Mølleby i den nordlige del af byen næsten er vokset sammen og derfor behandles som et lokalsamfund. Der bor 389 personer i byen (pr. 1.1.2012).

 

Serviceudbud

Harken hører til Bagterp Skoledistrikt. Der er pasningstilbud i form af vuggestue og børnehave.

 

Kultur og Fritid

Idrætsforeningen holder til i området syd for Præstevej, hvor Harken Hallen ligger med omkringliggende fodboldbaner og grønne arealer.

 

Boliger

Det nyeste boligområde er parcelhusområdet ved Rundmarken, der blev påbegyndt bebygget i 2003. Der er ledige arealer til boliger på Hedebovej.

 

Erhverv

Erhvervsområder ligger spredt i Harken. Der udlægges et areal på ca. 0,4 ha vest for byen til erhverv i forbindelse med eksisterende udbyggede erhvervsarealer. Der er desuden ledige arealer til erhverv ved Hedebovej. 

Array ( [0] => Could not connect to database )

 

Ålborgvej i Harken

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort

 

Kort over grundvandsforhold ved Harken