By Bymønster Byudvikling Detailhandel Hjørring Hirtshals Sindal Vrå Tårs Løkken Astrup Bindslev Bjergby Harken Horne Hundelev Hørmested Lendum Lønstrup Lørslev Mosbjerg Poulstrup Rakkeby Sønderlev Tolne Tornby Tversted Vrensted Åbyen Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Åbyen ligger umiddelbart sydøst for Hirtshals, og byen har knap 600 indbyggere. Byen, som er udpeget som lokalby i bymønstret, fungerer som bosætningsby for Hirtshals.

Byens udvikling skal sikres gennem tilstedeværelse af arealer til nye boliger. Udviklingen skal ske på baggrund af nærheden til motorvejen og Hirtshals.

Åbyen er overvejende en bosætningsby uden større erhverv, og den overordnede strategi for byudvikling i Åbyen har fokus på boligudvikling, mens erhvervsaktiviteter bør samles i Hirtshals, og der udlægges derfor ikke arealer til erhverv i Åbyen.

 

Der udlægges ikke nye arealer til boligformål, da de ledige arealer til boliger Liljevej og Uggerbyvej vurderes at kunne opfylde behovet for arealer til nybyggeri i planperioden.

Åbyen, som har 597 indbyggere (pr. 1.1.2012), ligger sydøst for Hirtshals lige syd for Skagensvej med nær forbindelse med motorvejen. Åbyen har gennemgået en udvikling fra landsby til boligby. Byens kerne består af en gammel landsby ved Kjul Å, hvorfra der er udbygget to nyere, store parcelhusområder, som ligger på hver sin side af Allingdamvej.

 

Byen har et tæt fællesskab med Horne, Asdal og Allingdam, men har samtidig også sin egen identitet og sit eget liv. Medborgerhuset er den samlende enhed, hvor mange lokale har deres daglige gang, og hvor der foregår forskellige aktiviteter, blandt andet ungdomsklub.

 

Serviceudbud

Åbyen hører til Horne-Asdal Skoledistrikt, der har klassetrin til og med 6. klasse. Der er stiforbindelse til skolen, som ligger ca. 3 km vest for byen. Åbyen har en enkelt dagligvareforretning.

 

Kultur og Fritid

Medborgerhuset er et billede på det fællesskab, der er mellem Åbyen og Asdal. Det er en selvejende institution, der drives på foreningsbasis. Der er et forsamlingshus i byen, som udlejes til foreninger og private arrangementer.

 

Boliger

Den største del af boligområderne er placeret syd for Uggerbyvej, og det deles på midten af Allingdamvej. Der er ledige arealer til boliger Liljevej og Uggerbyvej.

 

Erhverv

Det er ikke udlagt et lokalt erhvervsområde i byen, men der er en række

enkeltmandsvirksomheder, særligt indenfor service- og landsbrugsområdet.

 

Det grønne i byen

Parallelt med Allingdamvej løber Kjul Å, hvis forløb danner en kile igennem Åbyen, der strækker sig mod syd over en eng og mod nord gennem et moseområde.

Der udlgges ikke nye arealer til boliger.

Der udlgges ikke nye arealer til erhverv.
 
Der udlgges ikke nye arealer til byudvikling, da de ledige arealer vurderes at kunne opfylde behovet for arealer til nybyggeri i planperioden.

 

Åbyen

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort