By Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Temaer

 

Kommuneplanen omhandler syv temaer, som kan vælges i menuen til venstre. Hvert tema indeholder en række emner.

 

Til hvert emne er formuleret:

  • Mål
  • Strategi
  • Baggrund
  • Retningslinjer
  • Kort

De syv temaer er:

 

By

Bymønster, Byudvikling, Detailhandel, Hjørring, Hirtshals, Sindal, Vrå, Tårs, Løkken og 19 lokalbyer

 

Land

Landsbyer og landdistrikt, Skovrejsning, Landbrug, Råstoffer, Landskab, Lavbundsarealer, Kysten, Kystvande, Vandløb og søer samt Natur                   

 

Trafik

Veje og parkering, Stier, Havne, lufthavne og jernbane, Trafiksikkerhed og Kollektiv trafik

 

Tekniske anlæg

Vandværker, Kraft-/varmeværker, Biogas, Vindmøller, Antenner, Forsyningsanlæg, Affaldsbehandlingsanlæg og Rensningsanlæg

 

Klima & Miljø

Klima, Energi, Grundvand, Solenergi og Miljø

 

Ferie – Fritid

Turisme, Overnatningsanlæg og sommerhuse samt Fritidsfaciliteter

 

Kulturarv

Værdifulde kulturmiljøer, Bevaringsværdige bygninger og Kirkeomgivelser

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden

 

 


 

Se alle temakort