Hvad er en kommuneplanstrategi? Satsninger Revisionstemaer Kontrete handlinger Gennemført planlægning  

Strategi

 

Inden for hver byrådsperiode skal byrådet udarbejde en Kommuneplanstrategi og en Kommuneplan. Hjørring Kommunes Kommuneplanstrategi har denne gang fået titlen Udviklingsplan 2011. Byrådet i Hjørring Kommune vedtog på mødet d. 25. april 2012 endeligt Udviklingsplan 2011.

 

Her under fanen Strategi kan du læse uddrag af planen. Udviklingsplanen findes i sin helhed som download i linkboxen til højre.

 

Udviklingsplanen er Hjørring Kommunes planstrategi og indeholder en vækststrategi for fremtidig udvikling i kommunen og en planlægningsdel, der fortæller, hvordan kommunen vil arbejde med den overordnede fysiske planlægning og kommuneplanlægning i årene frem. I høringsperioden var de to dele delt i to hæfter, men i denne endelige udgave er hele udviklingsplanen samlet i ét dokument.

 

Forslaget til Udviklingsplan 2011 blev vedtaget af Hjørring byråd 21. september 2011 og var i offentlig høring fra 3. oktober til 1. december 2011. I perioden indkom der 14 høringssvar.

 

Høringssvarene er blevet behandlet administrativt og politisk og en række af indlæggene rummer synspunkter og forslag til nye tiltag, forbedringer og forandringer. Nogle har ført til mindre justeringer af strategien – andre er noteret og vil indgå i de videre overvejelser i kommuneplanrevisionen og anden kommunal planlægning.

 

Der træffes med vedtagelsen af udviklingsplanen beslutning om en fuld revision af kommuneplanen. Revisionen af Kommuneplan 2009 gennemføres i løbet af 2012 og 2013. Udviklingsplan 2011 er dermed det første skridt hen imod revisionen af kommuneplanen.

 

Udviklingsplanen er bygget op med tre niveauer:

  • Først tre nye satsninger, der sammen med de ting vi allerede er gode til, skal stikke retningen ud for hvor Hjørring Kommune i den næste periode vil lægge sine kræfter.
  • Satsningerne er fulgt op af fire pejlemærker, der skal styrer en intelligent byudviklingen.
  • Pejlemærkerne er igen fulgt op af syv principper for byvækst, der på opperationelt niveau definere, hvor byvæksten skal ske og ikke ske. Sidst i planen er kort opsummeret en række konkret projekter i Hjørring Kommunen i perioden 2011 – 2015.

 

 

Tilbage til forsiden

 

 

 udviklingsplan_2011.pdf (1.3 MB)