Hvad er en kommuneplanstrategi? Satsninger Satse fokuseret på unge og uddannelse Bygge på egne styrker i erhvervsudviklingen Skabe attraktive og differentierede by- og boligmiljøer Revisionstemaer Kontrete handlinger Gennemført planlægning  

Skabe attraktive og differentierede by- og boligmiljøer

 

Vi satser på byudvikling, fordi vores byer skal matche de behov, der følger med satsningen på uddannelse og erhvervsudvikling som drivkræfter for kommunens udvikling. Byudvikling er målrettet planlægning, investering i forskønnelse og omdannelse af udvalgte steder i byerne, men det er også kultur og oplevelser. Alt sammen aktiviteter, der skal gøre vores byer og kommune levende og attraktiv for unge, turister og virksomheder. Vi tror på, at der er flere veje til vækst og udvikling og derfor skal vi gøre os umage for at udvikle levende, forskellige byer, hvor der er rart at bo.

 

 

Pejlemærker
Vores byer skal udvikle sig forskelligt, i eget tempo og på hver deres måde. Vi skal udvikle ud fra, at der er og fortsat skal være forskel på vores store og små byer, fordi det er på den måde vi sikrer forskellige boligtilbud i kommunen. Investeringerne i byudvikling skal målrettes. Derfor har vi opstillet nogle pejlemærker, som vi vil styre efter.

 

1. Styrk Hjørrings rolle som hovedby med attraktivt byliv og kultur.
Styrk Hjørrings rolle som hovedby med attraktivt byliv og kultur.
Hjørring skal være en moderne og levende købstad. Vi tror på, at det er til glæde for indbyggere i hele kommunen, at der er velfungerende, specialiserede aktiviteter i Hjørring By. Aktiviteterne skal rumme de unge og bygge på byens styrker: Kulturlivet, uddannelse, de mange arbejdspladser, det grønne miljø. Særligt i byens midte skal der i de kommende år arbejdes kraftigt på at koncentrere funktioner, så der sikres liv, mangfoldig kultur og service.

 

2. Styrk bosætningen i kystbyerne ved at dyrke deres styrker.
Styrk bosætningen i kystbyerne ved at dyrke deres styrker.
Lønstrup er et landskendt eksempel på, hvad man kan opnå ved dygtig planlægning. En frodig by, der på trods af hårde odds har formået at fastholde sine styrker, sin befolkning og skabt øget turisme. Løkken og Tversted har potentialerne. Dem skal vi udvikle i en åben og bevidst proces sammen med borgere og turister. Vi vil have robust planlægning af de fysiske rammer og udvikle historierne i kulturarven. Vi skal finde nye måder til at tiltrække flere seniorer, uden at miste fødekæden af børn og unge. Og der skal tages fat på byomdannelse og nye bebyggelsesformer.

 

3. Skab attraktive bosætningsmuligheder for børnefamilier, hvor der er et potentiale
Udvikl spændende boligområder med nyskabende arkitektur og byplanlægning i forskellige bystørrelser. Vi har som mål at udvikle mindst 1 ”anderledes” boligområde om året. Som eksempel starter vi i Hundelev med et nyt boligområde, der udvikles i et samspil mellem borgere og kommunen - på baggrund af borgernes initiativ.

 

4. Understøt, tilpas og vedligehold den øvrige kommune ved en aktiv planlægningsindsats.

Fortsætte med at arbejde med forskønnelse i lokalbyer og landsbyer i tæt samspil med borgere og ildsjæle. Bevare og bruge nærheden til natur og landskab aktivt i udvikling af vores byer gennem planlægning for det åbne land.

 

Læs mere her under revisionstemaet byudvikling

 

Tilbage til forsiden

 

 

 udviklingsplan_2011.pdf (1.3 MB)