Hvad er en kommuneplanstrategi? Satsninger Satse fokuseret på unge og uddannelse Bygge på egne styrker i erhvervsudviklingen Skabe attraktive og differentierede by- og boligmiljøer Revisionstemaer Kontrete handlinger Gennemført planlægning  

Satse fokuseret på unge og uddannelse

 

 

Vi satser på de unge, fordi de er vores fremtid. Flere unge i kommunen er vigtigt både for at påvirke befolkningsudviklingen og for at sikre den nødvendige arbejdskraft til erhvervslivet også i 2025. Vi satser på uddannelse, fordi en øget satsning dér vil have positive effekter på flere fronter. Uddannelsesstederne giver i sig selv jobs til højtuddannede, og de kan medvirke til at flere unge vil vælge at bo i Hjørring. Dertil kommer, at styrkede uddannelsesmiljøer både for unge og som efteruddannelse giver næring til udvikling i vores virksomheder. 


Vi vælger at satse på de unge, fordi det hører med til fremtidens udfordring, at der bliver færre unge i kommunen, hvis vi ikke gør noget aktivt for at få flere unge til at bo i kommunen efter endt uddannelse. De unge er vigtige af mange årsager. De giver helhed og liv i kommunen. De er fremtidens arbejdskraft og vigtige for at kunne udvikle vores virksomheder. De er vigtige for at kunne give god service til borgere i alle aldre.

 

Der skal fokus på ungdomsmiljø for at skabe grundlag for at ændre befolkningens sammensætning. Ungdomsmiljøer skal opbygges med de unge og virke befordrende og udviklende for dem hver især. Ved at tilgodese de unges udfoldelsesmuligheder i og udenfor foreningerne vil vi arbejde for, at flere unge vil vælge kommunen til, som et godt sted at bo og ”vende tilbage til”.

 

 

Forskellige grupper af unge
De unge er ikke en fast, ensartet gruppe med ens interesser og ens ønsker til livet. Vi tror på, at der er behov for flere indsatser, der rammer forskellige grupper af unge.

 

For de 15-19 årige er målet at fastholde flere unge i kommunen ved at arbejde for, at der bliver opbygget et levende ungdomsmiljø. Vi tror på, at der skal mere fokus på, hvordan vi kan fremme ungdomskultur med handel, gode boliger og jobmuligheder. Samtidig er det helt afgørende, at der fastholdes og opbygges uddannelsestilbud. De unge skal nemlig ikke blive i kommunen uden at have mulighed for at få en uddannelse.

 

Der arbejdes på de 4-årige uddannelsestilbud på ungdomsuddannelserne skal være mere synlig. Der er her muligt at dyrke sport eller spille musik på eliteniveau samtidig med at man tager sin ungdomsuddannelse.

 

For de 20-25 årige er målet, at Hjørring skal være uddannelsesby nr. 1. Derfor er der behov for en særlig satsning for at fastholde og udvikle uddannelsestilbuddene i kommunen. At være uddannelsesby handler for os også om at tage ansvar for studiemiljøet uden for uddannelsesinstitutionen. Det betyder, at vi vil arbejde med en bred vifte af ideer: Der skal være gode praktikpladser, mulighed for studiejob og ungdomsboliger.

 

 

Hjørring LIVE

7. september 2012 - den første Studiestarts Event i Hjørring.

 

Eventen skyder det nye studieår i gang, hilser de nye studerende velkommen og giver alle byens unge mulighed for at lære byen bedre at kende.

 

I tæt samarbejde med byens uddannelses- og kulturinstitutioner, forenings- og handelslivet tilrettelægges involverende, engagerende, kreative dannende og underholdende aktiviteter for hele dagen.

 

Bymiljø med handel, fritidsaktiviteter og kulturliv skal også tælles med i en bred indsats for at tiltrække og fastholde unge såvel som ældre. Vi tror på, at det er vigtigt med lokale tilbud, der fungerer i dagligdagen, men ser også en stor værdi i at unge som ældre bruger kulturelle tilbud i Aalborg, Horsens, København og Hamburg – vi ser os selv som en del af verden. Netop dét, at vi ser os selv som en del af verden betyder, at vi ser kollektiv transport som en vigtig brik i uddannelsesbyen. Det skal være muligt at tage en uddannelse i eksempelvis Aalborg og stadig bo i Hjørring.

 

Universiteter, University Colleges og erhvervsskoler spiller - på hver deres måde - en afgørende rolle som regionale vækstmotorer. I 2025 tror vi på, at samarbejdet med Aalborg Universitet og andre videregående uddannelsesinstitutioner er udbygget til gavn for erhvervslivet, der i årene fremover får mere brug for viden for at fastholde og tiltrække arbejdspladser. Vi tror også på, at vi har lokale aktiviteter inden for forskning og kompetenceudvikling. Eksempelvis på Nordsøen og på Håndværker Akademiet, der med udspring i det maritime og håndværkserhvervene for alvor bygger på lokale styrker, behov og muligheder. 

 

Tilbage til forsiden

 

 

 udviklingsplan_2011.pdf (1.3 MB)