Hvad er en kommuneplanstrategi? Satsninger Revisionstemaer Byudvikling Det Åbne Land Detailhandel Klima og Energi Den Faste Kulturarv Kontrete handlinger Gennemført planlægning  

Klima og Energi

 

Det er ikke blot i forhold til det åbne land, at der skal arbejdes med konsekvenser af klimaændringer. Også i forhold til byerne er der behov for at indtænke nedbør og i mindre omfang eventuelle vandstandsstigninger med ind i kommuneplanlægningen.

 

Det centrale er at fremtidssikre kommuneplanlægningen ved at indtænke og forebygge eventuelle gener som følge af klimatiske ændringer. Det handler dog også om andet en tilpasning. Også i forhold til energiproduktion og -forsyning samt mindskelse af energiforbrug er det vigtigt, at kommuneplanen afspejler det strategiske sigte med at gøre kommunen mere energirigtig. Konkret er der behov for at få opdateret kommuneplanens bestemmelser, der regulerer vindmøller.

 

Med den løbende teknologiske udvikling opstår der således løbende nye muligheder for at placere store som små møller, som får betydning for landskab, naboer i byerne osv. Tilsvarende betyder den teknologiske udvikling, at der er behov for at genoverveje om eksempelvis solceller er rigtigt reguleret via den gældende kommuneplan.

 

Alt i alt betyder det, at der ved den kommende kommuneplanrevision sker en tematisk fokusering på energi – forsyning såvel som forbrug.

 

Tilbage til forsiden


 

  Udviklingsplan 2011 (24.3 MB)

 


 

 

Udviklingsplanens fokus på klima og energi har ført til en ny retningslinie om solenergi