Hvad er en kommuneplanstrategi? Satsninger Revisionstemaer Byudvikling Det Åbne Land Detailhandel Klima og Energi Den Faste Kulturarv Kontrete handlinger Gennemført planlægning  

Detailhandel

 

Detailhandelsstrukturen er generelt under stor forandring. Konkret afspejles det i Hjørring midtby, hvor tyngden i butikker har flyttet sig meget siden udarbejdelsen af Kommuneplan 2009. De strukturelle ændringer forventes også at få effekt på kommunens områdebyer, men præcist hvilken effekt er ikke klarlagt.

 

Behovet for at inddrage detailhandel som et særligt tema i den kommende kommuneplanrevision er begrundet dels i de strukturelle ændringer og dels i, at der nu er mulighed for at fastlægge bestemmelser i kommuneplanen, der giver mulighed for at planlægge for placering af en udvalgsvare butik større end 2000 m2 i Hjørring by eller en anden af kommunens byer med over 3000 indbyggere, jf. Planloven §5q. Derudover er det vurderingen, at der er et behov for en samlet opdatering af mål og retningslinjer for detailhandel i kommunen.

 

Det betyder, at detailhandel indgår som et tema i kommende revision af kommuneplanen. I den forbindelse er der netop udarbejdet en detailhandelsanalyse.

 

 

 

Tilbage til forsiden


 

  Udviklingsplan 2011 (24.3 MB)

 


 

 

Udviklingsplanens målsætninger har ført til nogle nye eller ændrede retningslinier på detailhandelsområdet. De kan ses her.