Hvad er en kommuneplanstrategi? Satsninger Revisionstemaer Kontrete handlinger Gennemført planlægning  

Kontrete handlinger

 

Teater- og oplevelseshus (2011-2016)

Det helt overordnede og langsigtede formål med Teater- og oplevelseshus-projektet er

  • lokalt at ”kickstarte” en positiv bymidteudvikling og styrke Hjørring bys rolle som generator for udviklingen i kommunen samt
  • regionalt at stimulere den kulturelle og uddannelsesmæssige udvikling i Vendsyssel ved at engagere og inspirere landsdelens borgere med scenekunst, arkitektur og kreative tilbud i en kvalitet, der påkalder sig opmærksomhed i hele landet                       

 

Midtbyplan – Hjørring (2011-2013)

Midtbyplanen i Hjørring har fokus på, hvordan butikker, service, andre erhverv, boliger og kulturtilbud i samspil skal præge bylivet fremover. Målet er, at aktiviteter i byen skal samles og koncentreres for at skabe liv og gode bymæssige oplevelser. Bymidten skal byde på kvalitetsoplevelser, lige fra de rigtige indkøbsmuligheder, over et trygt og imødekommende miljø til den gode arkitektur. Planen udarbejdes i en åben proces med løbende dialog, workshops og med inddragelse af unge.

 

Kultur- og fritidspolitik

I tidsperioden 2011-2013 udarbejdes en samlet politik for Fritids- og Kulturområdet. Politiken beskriver, hvad Byrådet ønsker at arbejde målrettet for på området. Der udpeges et antal satsningsområder og der opstilles en handleplan til realiseringen af målene. Planen skal beskrive indsatser på områderne: Folkeoplysning (idræt og foreninger), udøvende kunst (teater, musik, film mv.), skabende kunst (f.eks. litteratur og billedkunst) byrum, natur og kultur samt kulturformidling på museer og biblioteker.

 

Samling og sammenhold i landsbyer

Projektet har fokus på samarbejde og dialog for at skabe bæredygtige rammer om fritidsaktiviteter i landsbyerne Rakkeby, Vrensted, Mosbjerg, Lørslev, Hørmested og Skallerup. Kommune og landsby skal samarbejde om, hvordan ressourcer - i form af ildsjælenes arbejde og de fysiske rammer – kommer i bedre samspil med hinanden. Projektet er bygget op om den idé, at de ”tilfældige” møder mellem mennesker skal styrkes, fordi disse ”tilfældige” møder er med til at skabe kontakter, der er afgørende for at trække ny energi ind i landsbyernes fællesskab.

 

Områdefornyelse og helhedsplaner i Sindal, Løkken, Vrå og Tårs

Der skal arbejdes med forskønnelse og helhedsplaner for områdebyerne Sindal, Løkken, Vrå og Tårs. I Sindal blev der i efteråret 2011 gennemført dialog med borgerne om, et program for områdefornyelse på og omkring Pakhustorvet. Programmet realiseres i 2012-2014. I Løkken er ideen, at der med udgangspunkt i byens kulturarv gennemføres et udviklingsprojekt, der både skal omfatte erhverv og turisme, samt forskønnelse i byen og planlægning for byen. Indholdet af helhedsplaner for Vrå og Tårs er endnu ikke kendt, med vil formentlig også have fokus på forskønnelse og byudvikling.

 

Boligpolitik

Sideløbende med de konkrete indsatser i byer og landsbyer skal der fastlægges en boligpolitik for Hjørring Kommune. Boligpolitikken skal eksempelvis forholde sig til fordelingen af boligtyper (ejer/lejer), fordeling af etageboliger og parcelhuse, særlige krav mv. – altså hvordan skal det samlede antal kvadratmeter til fremtidige boliger sammensættes og fordeles.

 

Tilbage til forsiden

 

 

 udviklingsplan_2011.pdf (1.3 MB)