Hvad er en kommuneplanstrategi? Satsninger Revisionstemaer Kontrete handlinger Gennemført planlægning  

Hvad er en kommuneplanstrategi?

 

I Danmark har vi et planlægningssystem med en stærk decentraliseret ansvarsfordeling. 

 

Byrådet i Hjørring har ansvaret for den lokale fysiske planlægning. Det vil sige brugen og reguleringen af arealerne inden for kommunen – det vi her kalder kommuneplanlægning og lokalplanlægningen - med bindende retningsliner for grundejerne.

 

Regionsrådet udarbejder en strategisk plan for den regionale udvikling (RUP).

 

Miljøministeren har ansvaret for at sikre nationale interesser, bla. gennem godkendelse af Kommuneplaner, RUP’er og gennem landsplanlægningen.

 

Inden for hver byrådsperiode skal byrådet udarbejde en Kommuneplanstrategi og en Kommuneplan. Hjørring Kommunes Kommuneplanstrategi har denne gang fået titlen Udviklingsplan 2011 – den kan hentes i sin helhed fra linket i højre side.

 

Ifølge planloven § 23a skal kommunen i sin planstrategi træffe beslutning om, at kommuneplanen skal revideres i sin helhed eller revideres for bestemte emner/temaer eller områder. Hjørring Kommune vedtog d. 23. juni 2009 en ny kommuneplan, der er gældende som den første samlede kommuneplan for kommunen efter kommunalreformen. Med den første samlede kommuneplan blev 4 kommuneplaner og regionplanen samlet og udgør et godt fundament for kommuneplanlægningen fremover. Alligevel er det indeholdt i nærværende beslutning, at der skal gennemføres en fuld revision af kommuneplanen.

 

Beslutningen om en fuld revision er begrundet i, at der er behov for at justere flere mindre dele af kommuneplanen, hvilket betyder, at der juridisk set er tale om en fuld revision. I praksis indebærer dette, at den nuværende kommuneplan kvalitetssikres, men ikke, at der laves en helt ny kommuneplan.

 

Nogle dele af Kommuneplanen 2009 vil dog blive revideret i en mere omfattende form end andre. Følgende emner eller temaer har haft særlig betydning i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2013:

  • Byudviklingsprincipper
  • Detailhandel
  • Det åbne land, herunder strukturelle forandringer i landbruget, blå og grøn struktur og fremtidens landbrug og landskaber
  • Bæredygtighed, klima og energi
  • Kulturarv / Bevaringsværdige bygninger

Udover de nævnte punkter har kommuneplanen været gennem en foroffentlighedsproces omkring fremtidig disponering af arealer til byudvikling i kommunen medio 2012.

 

 

Tilbage til forsiden

 

 

 udviklingsplan_2011.pdf (1.3 MB)