Alle retningslinjer Nye og ændrede retningslinjer  

Retningslinjer

Kommuneplanen omhandler syv temaer, og hvert tema indeholder en række emner. Kommuneplanens retningslinjer er en konkretisering af mål og strategier for det enkelte emne. Der skal være retningslinjer for alle de emner, der fremgår af det såkaldte kommuneplankatalog i planloven.

 

Retningslinjerne kan have meget forskellig karakter. De kan udpege arealtyper med særlige beskyttelsesinteresser, f.eks. særlige naturområder. Eller de kan fastsætte lokaliseringsprincipper eller kriterier, f.eks. principper for placering af ferie-fritids-anlæg.

 

Retningslinjerne fremgår af det enkelte emne under menuen "Temaer" - og de er derudover samlet i menuen til venstre, hvor der kan vælges mellem ”Alle retningslinjer” og ”Nye og ændrede retningslinjer”.

 

 

 

Tilbage til forsiden

 

 

 Se Kommuneplankataloget i Planloven