Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Nye og ændrede rammeområder

 

Fra Kommuneplan 2009 til Kommuneplan 2013 (vedtaget december 2013):

 

Der er udarbejdet rammer for nye byudviklingsområder, Løkken Moleleje, ni regnvandsbassiner og en udvidelse af Rubjergvej Vandværk.

 

I rammebestemmelserne for områder med åben-lav boligbebyggelse er den maksimale bebyggelsesprocent ændret fra 25 til 30 i overensstemmelse med gældende bygningsreglement. Den nuværende bebyggelsesprocent er dog fastholdt i lokalplanlagte områder, eller hvor bevaringshensyn med hensyn til bebyggelsen eller strukturen i området er vurderet væsentlige. 

 

Derudover er der gennemført ajourføring af en række eksisterede rammer på baggrund af faktiske forhold eller mangler i den nuværende tekst.

 

 

 

BYUDVIKLINGSOMRÅDER 

 

Hjørring

105.1140.07 Boligområde langs jernbanen ved Teglgårdsvej, Hjørring (nyt rammeområde)

107.1140.19 Boligområde nord for Vellingshøjvej, Hjørring (nyt rammeområde)

104.1140.17 Boligområde i sct. Knudsby, Hjørring (udvidelse af eksisterende rammeområde)

104.1110.23 Boligområde ved Halvorsmindevej, Hjørring (nyt rammeområde)

 

Tårs

500.1110.02 Boligområde omkring Vrejlev Klostervej og Bredgade, Tårs (udvidelse af eksisterende rammeområde)

 

Løkken

600.1140.57 Boligområde syd for Vrenstedvej, Løkken (udvidelse af eksisterende rammeområde)

600.3120.23 Erhvervsområde omkring Egevej, Løkken (udvidelse af eksisterende rammeområde)

600.3160.63 Erhvervsområde ved Løkkensvej, Løkken (nyt rammeområde)

600.3150.65 Havneerhverv, Løkken moleleje (nyt rammeområde) 

 

Harken

901.3120.05 Erhvervsområde vest for Ålborgvej, Harken (udvidelse af eksisterende rammeområde)

 

 

REGNVANDSBASSINER

 

Børglum

910.8150.05 Teknisk anlæg, regnvandsbassiner ved Fristrupvej, Børglum (nyt rammeområde)

910.8150.06 Teknisk anlæg, regnvandsbassiner ved Børglumvej, Børglum (nyt rammeområde)

 

Lendum

802.8150.11 Teknisk anlæg, regnvandsbassiner ved Tårsvej, Lendum (nyt rammeområde)

802.8150.12 Teknisk anlæg, regnvandsbassiner ved Søndergade, Lendum (nyt rammeområde)

802.8150.13 Teknisk anlæg, regnvandsbassiner ved Nygårdsvej, Lendum (nyt rammeområde)

 

Løkken

600.8150.66 Teknisk anlæg, regnvandsbassiner ved Løkkensvej, Løkken (nyt rammeområde)

600.8150.67 Teknisk anlæg, regnvandsbassiner ved Furreby Kirkevej, Løkken (nyt rammeområde)

 

Sdr. Bindslev

714.8130.02 Teknisk anlæg, Renseanlæg ved Åsenvej, Sdr. Bindslev (udvidelse af eksisterende rammeområde)

 

Vrensted

909.8150.12 Teknisk anlæg, forsinkelses- og regnvandsbassiner ved Vrenstedvej, Vrensted (udvidelse af eksisterende rammeområde)

909.8150.13 Teknisk anlæg, regnvandsbassiner ved Vrenstedvej, Vrensted (nyt rammeområde)

 

 

VANDVÆRKER

 

Rubjerg

915.8110.03 Teknisk anlæg, Vandværk ved Løkkensvej, Rubjerg (udvidelse af eksisterende rammeområde) 

 

 

Tilbage til forsiden