Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Hvad er kommuneplan-rammer?

 

Kommuneplanen indeholder rammer for lokalplanlægningen. Rammerne omhandler de enkelte dele af kommunen og fastlægger det overordnede indhold af lokalplaner.

 

Ifølge Planloven kan der ikke lokalplanlægges for områder, der ikke er opstillet rammer for. Der skal derfor fastsættes rammer for alle de områder, hvor der forventes gennemført lokalplaner. Der er dog ikke pligt til at fastsætte rammer for hele kommunens område f.eks. landområderne.

 

Rammerne fastlægger specifikke bestemmelser for de enkelte rammeområder med hensyn til arealanvendelse samt bebyggelsesregulerende bestemmelser som højde, etageantal, bebyggelsesprocent m.v. for fremtidig bebyggelse.

 

Foruden de specifikke bestemmelser indeholder kommuneplanens rammer også en række bestemmelser, som er generelle for hele kommunen eller for større geografiske områder, disse kan ses under Generelle rammer.

 

Kommuneplanens rammer indeholder foruden de bestemmelser, som er specifikke for de enkelte rammeområder, også en række bestemmelser, som er generelle for hele kommunen eller for større geografiske områder. Der er opstillet generelle rammer for 8 emner, som kan læses i menuen til venstre.

 

Rammerne danner desuden baggrund for behandling af bygge- og udstykningssager m.m. i ikke-lokalplanlagte områder. Kommunalbestyrelsen kan med baggrund i Planlovens § 12, stk. 3 for areal, der ikke er omfattet af lokalplan, modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel.

 

Tilbage til forsiden