Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Grundstørrelser i boligområder Bygningers ydre fremtræden Individuel udvendig teknik Opholdsarealer Parkeringsarealer Facader og skilte i centerområder Gevinstgivende spilleautomater Restaurationers placering Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Hjørring Byråd vedtog i juni 2011 en revision af Restaurationsplanen. Den udgør bl.a. det planmæssige grundlag for Bevillingsnævnets behandling af konkrete bevillingsansøgninger.

 

Restaurationsplanen tager afsæt i de område-/anvendelsestyper, som de specifikke rammer for lokalplanlægning er opdelt efter.

 

Af nedenstående tabel fremgår de vejledende principper for lokalisering af forskellige kategorier af restaurationer indenfor de enkelte område-/anvendelsestyper. Placeringen af restaurationer er kun muligt i områder, hvor de specifikke rammer for lokalplanlægning samt lokalplaner for området åbner mulighed for det, og det i øvrigt er i overensstemmelser hermed.

 

Områdetyper

Restaurationstyper

Boligområder

Ingen restaurationsvirksomhed

Områder til blandet bolig og erhverv

Alle restaurationstyper med undtagelse af diskoteker/ danserestauranter samt spillesteder

Centerområder i Hjørring, Hirtshals, Løkken og Sindal, med særligt afgrænsede områder (restaurationsområder), hvor alle restaurationsformer kan lokaliseres.

(se kortbilag)

Alle restaurationstyper

Centerområder i øvrigt

Alle restaurationstyper med undtagelse af diskoteker/ danserestauranter

Erhvervsområder

Accessorisk restaurations-virksomhed*

Områder til offentlige formål

Accessorisk restaurations-virksomhed*

Rekreative områder

Accessorisk restaurations-virksomhed*

Sommerhusområder

Alle restaurationstyper med undtagelse af diskoteker/ danserestauranter samt spillesteder

Landområder

Spiserestauranter samt accessorisk restaurations-virksomhed*

 

* Accessorisk restaurationsvirksomhed er en restaurationsvirksomhed, som er naturligt tilknyttet til en anden aktivitet.

I restaurationsplanen kan læses mere om lokalisering af restaurations-virksomheder, alkoholbevilling m.v.

 
 

 

 


 

Restaurationsplan 2011

 


 

Kortbilag til Restaurationsplan 2011