Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Grundstørrelser i boligområder Bygningers ydre fremtræden Individuel udvendig teknik Opholdsarealer Parkeringsarealer Facader og skilte i centerområder Gevinstgivende spilleautomater Restaurationers placering Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Kommuneplanen fastlægger rammer for hele kommunen vedr. grundstørrelser i boligområder. Det gøres for at sikre kvaliteten af de grunde, der udstykkes. Således fastlægges størrelse og omfang af boliggrundene, så der ikke udstykkes uheldige og uhensigtsmæssige grunde. Lokalplaner for de enkelte områder kan efterfølgende stille yderligere og skærpede bestemmelser.

 

I forbindelse med yderligere udstykning af allerede bebyggede områder eller i forbindelse med lokalplanlægning af nye boligområder skal det sikres:

Grunde udlagt til åben-lav bebyggelse (parcelhuse) skal have et grundareal på min. 700 m², og den bebyggelige del af grunden excl. eventuel adgangsareal (koteletben) skal udgøre min. 600 m². Hver grund skal min. kunne rumme et rektangel på 15 x 20 m. Dobbelthuse kan ikke opføres på grunde mindre end 1.000 m².

 

Grunde udlagt til tæt-lav bebyggelse skal for hver boligenhed have et grundareal på min. 400 m² excl. eventuel adgangsvej og inkl. eventuel andel af fællesareal. En række- og kædehusbebyggelse med minimum 5 boligenheder defineres som tæt-lavt byggeri.

 

Grunde udlagt til tæt-lav bebyggelse med henblik på ældre- og handicapboliger kan dog have et grundareal på min. 200 m² pr. boligenhed excl. eventuel adgangsvej og inkl. eventuel andel af fællesareal.

 

 
 

Tilbage til forsiden