Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Grundstørrelser i boligområder Bygningers ydre fremtræden Individuel udvendig teknik Opholdsarealer Parkeringsarealer Facader og skilte i centerområder Gevinstgivende spilleautomater Restaurationers placering Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Gevinstgivende spilleautomater kan enten opstilles i spillehaller eller i visse restauranter med alkoholbevilling. Der er forskellige regler for de to opstillingsformer. SKAT er myndighed på området, og meddeler tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater.

Det er byrådet mål med plan for opstilling af gevinstgivende spilleautomater at fastlægge regler for

lokalisering af spillehaller og opstilling af gevinstgivende spilleautomater i visse restaurationstyper

  • at sikre at børn og unge ikke får adgang til gevinstgivende spilleautomater,
  • at etablering af spillehaller som publikumsorienteret forlystelsessted sker under hensyntagen til bylivet, således at spillehaller skal tilpasses bymiljøet som en del af et bredt aktivitetstilbud for det voksne publikum, gennem
  • at muligheder for etablering af spillehaller begrænses til at kunne finde sted i de største af kommunens byer i områder, der i kommuneplanen er udlagt til centerformål (bymidter og bydelscentre) og i særligt udpegede rammeområder.

Hjørring Kommune tillader etablering af spillehaller i følgende byer:

 

1. Hjørring, Hirtshals, Løkken, Vrå, Tårs, Sindal og Bindslev. Spillehallerne kan etableres i bymidter og bydelscentre (se nedenstående tabel), når følgende forudsætninger kan opfyldes,

  • at afstand til skole, ungdomsskole og SFO-er, sports- og idrætsanlæg er minimum 250 m,
  • at afstand til jernbanestationer og busterminaler er minimum 150 m,
  • at ansøgte lokalitet ikke er beliggende i stueetager ud til gader, der er indrettet som gå- og sivegader,
  • at der etableres1 parkeringsplads pr. 5 gevinstgivende spilleautomater

 

Der kan maksimalt opstilles 15 spilleautomater pr. spillehal.

 

2. I særligt udpegede rammeområder i Hjørring, Hirtshals og Løkken, gives der mulighed for

at etablere spillehal i tilknytning til eksisterende forlystelsesanlæg/transport- og trafikcentre.

Det drejer sig om følgende rammeområder:

 

Hjørring

110.3120.04 Erhvervsområde øst for Ringvejen (Hjørring Bowlingcenter), ejendommene matr. nr. 14æ og 14df, begge Bagterp, Hjørring Jorder.

 

109.3120.01 Erhvervsområde ved Frederikshavnsvej og Motorvejen (Hjørring Trafikcenter), ejendommen matr. nr. 45læ, Hjørring Markjorder.

 

108.5120.05 Rekreativt område, Idrætsanlæg Park Vendia, indenfor afgrænsningen af lokalplan 10.000-06s delområde BF1B og BF1C. Det forudsættes, at spillehal etableres i tilknytning til bowlinghal med min. 8 baner.

 

Hirtshals

202.5140.16 Rekreativt område, Bowlingcenter ved Skovvejen (Hirtshals Bowlingcenter), ejendommen matr.nr. 124akl, Horne by, Hirtshals

 

204.3130.08 Erhvervsområde, Transportcenter ved Dalsagervej/Hovedlandevejen (Transportcenter Hirtshals), ejendommene matr. nr. 44ai, 44ak, 44bu, 44bv og 45dx, alle Horne by, Hirtshals.

 

Løkken

600.3120.23 Erhvervsområde omkring Egevej (Action House), ejendommen matr.nr. 18ac, Furreby By, Furreby.

 

Der skal etableres 1 parkeringsplads pr. 5 gevinstgivende spilleautomater.

Der kan maksimalt opstilles 150 spilleautomater pr. spillehal

 

Se_tabel_over_rammeområder 

 

Se PDF kort:

Hjørring midt

Hjørring_nord

Hjørring_syd

Hirtshals

Sindal

Vrå

Løkken

Tårs

Bindslev

Endvidere kan der opstilles op til 3 gevinstgivende spilleautomater i barer, bodegaer, danserestauranter/diskoteker og spillesteder med alkoholbevilling.

 
 

Tilbage til forsiden