Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Grundstørrelser i boligområder Bygningers ydre fremtræden Individuel udvendig teknik Opholdsarealer Parkeringsarealer Facader og skilte i centerområder Gevinstgivende spilleautomater Restaurationers placering Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Generelle rammer

 

Kommuneplanens rammer indeholder foruden de bestemmelser, som er specifikke for de enkelte rammeområder, også en række bestemmelser, som er generelle for hele kommunen eller for større geografiske områder.

 

Der er fastsat generelle bestemmelser for otte emner, som kan findes i menuen til venstre. 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden