Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 300.8110.39
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Kraftvarmeværk ved Gutenbergvej, Sindal


Områdets betegnelse: 300.8110.39
Områdets anvendelse: Forsyningsanlæg
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til teknisk anlæg i form af anlæg til energiproduktion samt byggeri og anlæg i tilknytning hertil.

Max. bygningshøjde: 20 m med mulighed for opførelse af en skorsten med en max højde på 40 m.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 60

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:
- at området kan anvendes til energiproduktion.

Beskrivelse af området

Området er beliggende i den nordvestlige del af Sindal, hvor det udgør en del af et endnu ikke udnyttet erhvervsområde mellem Gutenbergvej og Oremosevej. Området udgør den sydvestlige del af et lokalplanlagt erhvervsområde mellem Oremosevej, Jerupvej og Gaden. dag henligger området som landbrugsjord.

Lokalplaner inden for området
300.8150-L05 (vedtaget)