Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 915.8110.02
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Teknisk anlæg, Kraftværk ved Løkkensvej, Sdr. Rubjerg/Gølstrup


Områdets betegnelse: 915.8110.02
Områdets anvendelse: Forsyningsanlæg
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål, med forsyningsanlæg.

Enkelte mindre bygningsdele kan opføres højere end 8.5 m.
Accumuleringstanke og lignende kan opføres i max. 10.5 m højde.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
3.4.3.1 GØLSTRUP (vedtaget)