Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 913.5130.03
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Feriecenter i Nr. Lyngby


Områdets betegnelse: 913.5130.03
Områdets anvendelse: Feriecentre
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
<p>Områdets anvendelse fastlægges til ferieformål med hotelbebyggelse. I området kan der desuden etableres700 m² bruttoetageareal med henblik på detailhandel og der kan etableres serviceerhverv som knytter sig til feriecentret eller de omkringliggende sommerhusområder.</p>
Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 30

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:

- At Feriecentret kan udvikles indenfor de nuværende bygningsmæssige rammer.
- At sikre grønne friarealer.

Beskrivelse af området
<p>Området anvendes til Lyngby Mølle Feriecenter. Feriecenteret, der blev opført i 1987, består af 50 individuelt ejede ferielejligheder med hotelpligt, samt af en centerbygning der indeholder restaurationslokaler, reception, samt personale- og fritidsfaciliteter. Endvidere er der et udendørs svømmebassin ved centerbygningens nordside. Området er ca. 11.500 m².</p>
Lokalplaner inden for området
913.5130-L01 (vedtaget)