Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 913.2140.02
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Blandet bolig og erhverv ved Lyngby Mølle Vej, Nr. Lyngby


Områdets betegnelse: 913.2140.02
Områdets anvendelse: Blandet bolig og erhverv
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til blandet bolig- og erhvervsformål, med boliger med mulighed for mindre restaurationsvirksomhed med udeservering.

Ny bebyggelse og større renoveringer skal ske med respekt for stedets ydre fremtræden og funktion.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
3.2.1.0 NØRRE LYNGBY (vedtaget)