Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 911.2120.01
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Landsbyområde Gjurup


Områdets betegnelse: 911.2120.01
Områdets anvendelse: Landsbyområde
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til blandet byformål, med boliger, offentlige formål, mindre erhverv og værkstedsvirksomhed samt øvrige erhvervsformål.
Der kan inden for området kun udøves virksomhed, som kan indpasses uden genevirkninger i forhold til forureningsfølsomme arealanvendelser.
Boligbebyggelse kan opføres i 1½ etage. For anden bebyggelse er der mulighed for 2 etager.
Nybyggeri/ om- og tilbygning skal tilpasses bedst muligt i landsbymiljøet.
Karakteren af eksisterende bebyggelse skal fastholdes, evt. gennem bevaringsplanlægning.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil i Gjurup arbejde for:
- at der i landsbyen kan ske et vist byggeri,
- at støtte borgernes muligheder for gode samlingssteder i lokalsamfundet.
Beskrivelse af området
Lille bydannelse 1.5 km vest for Hjørring. Opleves af trafikanten som et kønt grønt stræk med velholdte huse langs Løkkensvej. Har haft en lille lokal skole og en købmandsbutik, men har ellers ikke haft karakter af selvstændig landsby, idet alt øvrigt service og handel er sket i Hjørring.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet