Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 909.8150.12
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Teknisk anlæg, forsinkelses- og regnvandsbassiner ved Vrenstedvej, Vrensted


Områdets betegnelse: 909.8150.12
Områdets anvendelse: Tekniske anlæg
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål, med teknisk anlæg for kloakforsyningen
(pumpestation, forsinkelsesbassin, regnvandsbassin eller mindre renseanlæg).

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:

- at fastholde området til tekniske anlæg.
Beskrivelse af området
Området indeholder forsinkelsesbassiner for renseanlæg samt regnvandsbassin.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet