Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 909.5120.08
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område ved Kirkemarksvej, Vrensted


Områdets betegnelse: 909.5120.08
Områdets anvendelse: Idrætsanlæg
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål, med idrætsanlæg såsom boldbaner m.v.
Området friholdes for bebyggelse, bortset fra enkelte bygninger nødvendige for områdets drift.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 10

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
5.0.0.0 VRENSTED (vedtaget)
5.2.1.3 VRENSTED (vedtaget)