Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 909.2110.06
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Blandet bolig og erhverv ved Vrenstedvej, Vrensted


Områdets betegnelse: 909.2110.06
Områdets anvendelse: Blandet byområde
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til bolig- og erhvervsformål.
Der skal desuden være mulighed for at etablere institutioner til offentlige formål og at drive mindre erhvervsvirksomheder med tilhørende salg, når dette kan ske uden at det medfører gener for områdets hovedbenyttelse.
Boligbeyggelse kan opføres i 1.5 etage.
For anden bebyggelse er der mulighed for 2 etager.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet: 60

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
5.2.1.4 VRENSTED (vedtaget)