Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 908.5110.07
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, spejderskoven ved Rakkebyvej, Rakkeby


Områdets betegnelse: 908.5110.07
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål, med grønt område. I områdets vestlige ende ligger spejderhuset. Der kan i området etableres overnatningsmuligheder.
Indenfor byggefeltet (jvf. kort) i områdets vestlige ende ligger spejderhuset. Her fastsættes bebyggelsesprocenten til 40.
Området må beplantes med egns typiske træ- og busksorter.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 2

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
2.8.1.0 RAKKEBY (vedtaget)