Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 908.3120.06
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Agervej, Rakkeby


Områdets betegnelse: 908.3120.06
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med håndværkerområde med bebyggelse til mindre erhvervsvirksomheder.
Skorstene og mindre bygningsdele kan opføres højere end 8.5 m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.
Der må ikke etableres boliger i området.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet