Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 908.2140.05
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Blandet bolig og erhverv ved Rakkebyvej og Agervej, Rakkeby


Områdets betegnelse: 908.2140.05
Områdets anvendelse: Blandet bolig og erhverv
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til blandet byformål, med boligbebyggelse, liberale erhverv, offentlige formål samt ikke generende fremstillingsvirksomhed.
Boligbebyggelse kan opføres i 1.5 etage.
For anden bebyggelse er der mulighed for 2 etager i enkelte bygningsafsnit.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet