Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 908.2140.01
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Blandet bolig og erhverv ved Rakkebyvej, Munkedalsvej og Harkenvej, Rakkeby


Områdets betegnelse: 908.2140.01
Områdets anvendelse: Blandet bolig og erhverv
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til blandet byformål, med boligbebyggelse, liberale erhverv, offentlige formål samt ikke generende fremstillingsvirksomhed.

Jf. retningslinje 3.4 gives der mulighed for etablering af butikker med facade til Rakkebyvej, Harkensvej og Munkedalsvej. Området udgøres af rammeområderne: 914.2140.02, 908.2110.02, 908.1140.03 og 908.7110.08. I området må der maksimalt etableres 3.000 m² bruttoetageareal og den enkelte dagligvarebutik eller udvalgsvarebutik må etableres med et bruttoetageareal på max. 1.000 m².

Boligbebyggelse kan opføres i 1.5 etage.
For anden bebyggelse er der mulighed for 2 etager i enkelte bygningsafsnit.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
2.2.1.1 RAKKEBY (vedtaget)
2.8.1.0 RAKKEBY (vedtaget)