Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 908.2130.04
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde, jordbrugsparceller ved Harkenvej, Rakkeby


Områdets betegnelse: 908.2130.04
Områdets anvendelse: Jordbrugsparceller
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, med jordbrugsparceller med mulighed for mindre, ikke erhvervsmæssigt dyrehold og med mulighed for bebyggelse til jordbrug og gartneri.
For at sikre områdets funktion som afrunding af byen skal der gennem lokalplanlægning fastlægges byggefelter for placering af bygninger i området.
Afgrænsningen af rammeområdet mod det åbne land fastlægges her som den endelige byafgrænsning.
Den max bebyggelsesprocent beregnes ud fra den del, der overføres til byzone.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
2.1.2.1 RAKKEBY (vedtaget)