Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 908.2110.02
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Blandet bolig og erhverv langs Rakkebyvej, Rakkeby


Områdets betegnelse: 908.2110.02
Områdets anvendelse: Blandet byområde
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til blandet byformål, med boligformål med åben-lav bebyggelse samt offentlige formål.

Jf. retningslinje 3.4 gives der mulighed for etablering af butikker med facade til Rakkebyvej, Harkensvej og Munkedalsvej. Området udgøres af rammeområderne: 914.2140.02, 908.2110.02, 908.1140.03 og 908.7110.08. I området må der maksimalt etableres 3.000 m² bruttoetageareal og den enkelte dagligvarebutik eller udvalgsvarebutik må etableres med et bruttoetageareal på max. 1.000 m².


Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet