Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 908.1140.03
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Rakkebyvej/Bytoften, Rakkeby


Områdets betegnelse: 908.1140.03
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse.

Jf. retningslinje 3.4 gives der mulighed for etablering af butikker med facade til Rakkebyvej, Harkensvej og Munkedalsvej. Området udgøres af rammeområderne: 914.2140.02, 908.2110.02, 908.1140.03 og 908.7110.08. I området må der maksimalt etableres 3.000 m² bruttoetageareal og den enkelte dagligvarebutik eller udvalgsvarebutik må etableres med et bruttoetageareal på max. 1.000 m².

Åben-lav bebyggelse skal opføres i max 1.5 etage.
Tæt-lav bebyggelse gives mulighed for 2 etager i enkelte bygningsafsnit.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 40
Etage: 50
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet