Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 907.8130.09
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Teknisk anlæg, Hundelev Renseanlæg, Hundelev


Områdets betegnelse: 907.8130.09
Områdets anvendelse: Rensningsanlæg
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål, med tekniske anlæg for kloakforsyningen (pumpestation, forsinkelsesbassin eller mindre renseanlæg).
Ny bebyggelse skal ske under hensyntagen til omgivelserne, herunder landskabet.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at Hundelev Renseanlæg og anlæggets område sikres de nødvendige udvidelsesmuligheder,
- at området forbliver i landzone.
Beskrivelse af området
Spildevandsanlæg er er belgende på Fælledevej i Hundelev
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet